Ilmastokokous 2022
Kaupunkien välinen yhteistyö, ja totta kai myös kaupunkien yhteistyö valtioiden ja muiden toimijoiden kanssa, on tuonut globaaliin ilmastonäkymään uutta valoa. Pariisin sopimuksen mukainen 1,5 asteen maailma voi toteutua kaupunki ja alue kerrallaan, sanoo Turun pormestari Minna Arve.
Uutiset

Turun pormestari Minna Arve osallistuu YK:n ilmastokokoukseen (COP27) Egyptin Sharm el-Sheikhissä 10.–12.11.

Kokous pyrkii löytämään yhteisymmärrystä toimenpiteistä maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Riittävät keinot ja osaaminen päästöjen vähentämiseksi ovat jo olemassa ja esimerkiksi monet kaupungit, kuten Turku, ovat jo onnistuneet vähentämään päästöjään Pariisin tavoitteiden mukaisesti.

Pormestari Minna Arve pitää ilmastokokouksessa useita puheenvuoroja, jotka käsittelevät erityisesti kaupunkien innovatiivista ilmastotyötä ja vahvoja ilmastotavoitteita.

– Vien YK:n ilmastokokoukseen viestiä kaupunkien ilmastotahdosta ja -osaamisesta. Turun kaupunginvaltuusto on asettanut vahvat, tänä vuonna entisestään kiristetyt, ilmastotavoitteet yksimielisesti. Myös alueemme johtavat yritykset sekä korkeakoulut ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteet ja panostavat vahvasti vähähiiliseen liiketoimintaan ja innovaatioihin, kertoo pormestari Arve.

Turku kiristää tavoitteitaan jo saavutetusta 55 prosentin päästövähennyksestä huolimatta

Turun kaupunki on jo vähentänyt alueensa päästöjä 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja saavuttanut myös asukaskohtaisesti laskettuna huomattavan alhaisen päästötason. Siitä huolimatta Turku kiristi tänä vuonna päästötavoitteitaan entisestään, kun ilmastosuunnitelman arviointityössä oli todettu, että hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2029 mennessä vaatii vähintään 90 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta.

– Globaalisti monet kaupungit ovat ottaneet valtioita isompia askelia kohti hiilineutraalisuutta. Turku pyrkiikin olemaan kestävien ratkaisujen ja osaamisen kansainvälisesti tunnustettu ja tunnettu edelläkävijä sekä kehittäjä. Meidän esimerkkimme kiinnostaa laajasti maailmalla ja esimerkiksi uudesta ilmastobudjetoinnin mallistamme on oltu todella kiinnostuneita, toteaa pormestari Arve.

Minna Arve on varapuheenjohtaja kaupunkien kestävän kehityksen järjestössä

Turku tekee ilmastotyötä yhteisten kansainvälisten periaatteiden mukaisesti ja toimii aktiivisesti kaupunkien globaalissa kestävän kehityksen järjestössä ICLEI:ssä, jonka varapuheenjohtaja Minna Arve on. ICLEI koordinoi myös kaupunkien ja alueiden osallistumista YK:n ilmastoprosessiin.

– Kaupunkien välinen yhteistyö, ja totta kai myös kaupunkien yhteistyö valtioiden ja muiden toimijoiden kanssa, on tuonut globaaliin ilmastonäkymään uutta valoa. Pariisin sopimuksen mukainen 1,5 asteen maailma voi toteutua kaupunki ja alue kerrallaan, painottaa pormestari Arve.

Yhtenä merkittävänä asiana ilmastokokouksessa julkistetaan 11.11. illalla kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ensimmäinen kaupungeille suunnattu yhteenvetoraportti. Pormestari Arve puhuu julkistustilaisuudessa edustaen globaalin pohjoisen kaupunkia. Toisen kaupunkipuheenvuoron pitää Mosambikin Quelimanen kaupungin pormestari Manuel Araujo.

Turun ilmastojohtaja Risto Veivo osallistui kutsuttuna asiantuntijana yhteenvetoraportin valmisteluryhmään

– Turun ilmastotyön kantavana periaatteena on, että linjauksemme ja toimenpiteemme perustuvat parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan tietoon. On upeata, että ilmastopaneelin globaalia tietovarantoa on nyt koottu ja jäsennetty erityisesti kaupunkien tarpeisiin, iloitsee Veivo.

Turku on Egyptin ilmastokokouksessa mukana ainoana kaupunkina Suomen delegaatiossa. Pormestari Arven ja ilmastojohtaja Veivon lisäksi mukana on erityisasiantuntija Karoliina Kariluoma. Myös Turun Yliopisto on edustettuna delegaatiossa.