Uutiset

Turkulainen digitoimisto Taiste kantaa ilmastovastuuta hyvittämällä työntekijöidensä vapaa-ajan valinnoista syntyvät hiilijalanjäljet

Digitaalisia tuotteita asiakkailleen rakentava, turkulaislähtöinen Taiste kompensoi syksystä 2021 alkaen työntekijöidensä hiilidioksidipäästöt. Työntekijöiden vapaa-ajallaan kerryttämän hiilijalanjäljen hyvittäminen on vielä yritysmaailmassa harvinaista. Taiste toteuttaa päästöjenhallinnan yhteistyössä Green Carbon Finlandin kanssa, joka tekee sopimukset hiilinieluhankkeista suomalaisten metsänomistajien kanssa.

– Kompensaatiolla ei vielä ratkaista ilmastonmuutosta, mutta se on yksi tapa osallistua. Haluamme tehdä oman osuutemme yrityksenä, sanoo Taisteen toimitusjohtaja Oscar Salonaho.

– Jos jokainen suomalainen yritys lähtisi vastaavaan hankkeeseen, ilmastovaikutus olisi erittäin merkittävä, Salonaho korostaa.

Ilmastovastuun kantaminen on merkityksellinen arvo työntekijöille

Ilmastovastuun kantaminen yrityksen työntekijöiden vapaa-ajalta kertyvien päästöjen osalta on Suomessa vielä harvinaista. Taiste haluaa olla mukana luomassa uutta toimintakulttuuria yrityksille, jotka miettivät keinoja tarttua ilmastotoimiin.
Monille työntekijöille asia on merkityksellinen.

– On inspiroivaa olla osa yritystä, joka puheiden sijaan siirtyy konkreettisiin tekoihin ilmastohaasteessa. Olen ylpeä, että oma työnantaja toimii arvojensa mukaisesti: se on tärkeää, koska työyhteisö on iso osa elämää, sanoo Taisteella työskentelevä UX-suunnittelija Sanni Karlsson.

Samaa mieltä on UX-suunnittelija Juha Kekkonen.
– Tämä hanke on konkreettisin näkemäni teko kestävän kehityksen tukemiseksi IT-alan yrityksessä.

Kompensaatiohankkeen alussa jokainen taistelainen sai halutessaan laskea omat päästönsä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ilmastodieettilaskurilla. Laskuri ottaa huomioon muun muassa asumisesta, ruokaostoksista, matkustamiseen liittyvistä valinnoista sekä hankituista tavaroista ja palveluista kertyvät päästöt.

– Laskuri pysäytti ajattelemaan kulutustottumuksia, ja omia parannuskohteita ovat nyt ruokahävikin määrä ja maitotuotteiden korkea prosentti muuten kasvispainotteisessa ruokavaliossa, Karlsson kertoo.

Kompensaatio toteutetaan kotimaassa

Ilmastodieettilaskurista saatujen tietojen perusteella Taiste on nyt hyvittänyt 242 tonnin päästömäärän lunastamalla saman verran päästöyksiköitä.

Vuositasolla päästöjen kompensointi on Taisteelle noin 10 000 euron investointi, ja summa käytetään suoraan kotimaisten hiilinielujen luomiseen.

Green Carbon tarjoaa ainoana toimijana Suomessa ja ensimmäisenä Pohjoismaissa metsäpohjaista, ISO-standardin mukaista päästökompensaatiota. Hiilensidontahankkeita toteutetaan ympäri Suomea yhdessä metsänomistajien kanssa. Taisteen hiilinieluhankkeet sijaitsevat Alavudella, Alajärvellä ja Kuortaneella.

– Merkityksellistä on, että Taisteen kompensaatio ei tapahdu tulevaisuudessa, vaan sen ilmastovaikutus on jo toteutunut, kertoo toimitusjohtaja Matti Toivonen Green Carbonilta.
Hankkeissa metsäomistajat tekevät puustolle kasvua lisäävän lannoituksen. Niin sanotun metsän lisäisen kasvun hyödyntäminen on nopein ja vaikuttavin tapa tehdä hiilensidontaa.

– Toimenpiteillä tuotetaan metsään lisäkasvua, joka muunnetaan laskennallisesti hiilensidontakyvyksi. Jokainen normaalikasvun päälle tuleva lisäkasvukuutio puuta sitoo noin yhden tonnin hiilidioksidia ilmakehästä, Toivonen sanoo. Lisäisen kasvun mittaamisessa Green Carbon hyödyntää Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämää pitkäaikaisiin koealoihin ja lannoitustutkimuksiin pohjautuvaa laskuria. Yhteistyötä on tehty myös Jyväskylän yliopiston kanssa.

Kuva: Green Carbonin toimitusjohtaja Matti Toivonen (vas.) ja Taisteen toimitusjohtaja Oscar Salonaho kannustavat yrityksiä kantamaan ilmastovastuuta kompensaatiohankkeiden kautta.