Uutiset

Lähes 70 prosenttia suomalaisista vastustaa Kela-korvausten lakkauttamista

Kansan selvä enemmistö vastustaa hallituksen suunnitelmaa lakkauttaa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset. Asia käy ilmi Hyvinvointiala HALI ry:n, Suomen Yrittäjien ja Lääkäripalveluyritykset ry LPY:n teettämästä kyselystä.

Hallitus valmistelee sote-uudistuksen osana monikanavarahoituksen purkamista, jossa yhtenä vaihtoehtona on yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten lakkauttaminen. Hyvinvointiala HALI ry, Suomen Yrittäjät ja Lääkäripalveluyritykset LPY selvitti kyselyssä, mitä mieltä kansalaiset ovat Kela-korvausten mahdollisesta lopettamisesta.

Kyselyn tulos on selkeä: vastaajista 68 prosenttia vastustaa mahdollista Kela-korvausten lakkauttamista ehdottomasti (45 %) tai jossain määrin (21 %). Eniten vastustusta lakkauttamissuunnitelma herättää naisten (76 %) ja 51–65-vuotiaiden (79 %) keskuudessa. Vastaajista 23 prosenttia puoltaa Kela-korvausten lakkauttamista ehdottomasti (7 %) tai jossain määrin (16 %).

Kela-korvausten lakkauttamista vastustetaan kaikissa taustaryhmissä, kuten tuloluokissa, enemmän kuin puolletaan. Suurituloisimmassa ryhmässä (yli 85 000 vuodessa tienaavat taloudet) lakkauttamissuunnitelmaa puolletaan eniten (33 %) ja pienituloisimmassa ryhmässä (alle 35 000 vuodessa tienaavat taloudet) vähiten (21 %).

− Tämän selvempää viestiä kansalta ei voi tulla: Kela-korvauksia ei haluta lakkauttaa. Hallituksen on nyt otettava tämä kansalaisten viesti huomioon jatkovalmistelussa, toteaa Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause.

− Vastauksista on nähtävissä, ketkä Kela-korvauksia tarvitsevat eniten: ikääntyneet, naiset ja vähiten ansaitsevat. Jos Kela-korvaukset poistetaan, se on puhdas leikkaus näiltä ryhmiltä. Erityisesti pienituloiset ovat päässeet Kela-korvausten turvin yksityiselle hoitoon julkisen terveydenhuollon jonojen sijaan, jatkaa Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

Suomalaiset pitävät yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia tärkeinä. Kyselyn vastaajista lähes kolme neljästä (73 %) pitää Kela-korvauksia joko erittäin (43 %) tai melko tärkeinä (30 %). Eniten Kela-korvauksia tärkeinä pitäviä on 51–65-vuotiaiden (80 %) ja naisten (75 %) keskuudessa. Vastaajista 21 prosenttia pitää Kela-korvauksia vain vähän (15 %) tai ei lainkaan tärkeinä (6 %).

Kela-korvauksia pidetään laajasti tärkeinä kaikissa tuloluokissa. Eniten tärkeinä pitäviä on niiden keskuudessa, joiden taloudessa ansaitaan 35 000–50 000 euroa vuodessa, ja vähiten niiden keskuudessa, joiden taloudessa tienataan yli 85 000 euroa vuodessa.

Myös kaikkien puolueiden kannattajien keskuudessa Kela-korvauksia pidetään tärkeinä. Eniten Kela-korvauksia tärkeinä pitäviä on kokoomuksen kannattajissa (82 %) ja vähiten vasemmistoliiton kannattajissa (62 %).

− Kela-korvaukset ovat kansalaisille tärkeitä, ja kyselymme mukaan 42 prosenttia on viimeisen kolmen vuoden aikana käyttänyt yksityisiä terveyspalveluita. Jos Kela-korvaukset lopetetaan, iso joukko siirtyy jo valmiiksi täysin ylikuormittuneiden julkisten terveyspalveluiden käyttäjiksi, sanoo Lääkäripalveluyritykset LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

− Kun on selvää, että kansalaiset tarvitsevat Kela-korvauksia, niiden tulevaisuuden suhteen pitää nyt tehdä suunnan muutos: parannetaan hyvää järjestelmäämme, ei lopeteta sitä, HALIn Kause päättää.