Turun kaupunki on saanut tunnustusta maailmanlaajuiselta ympäristövaikutusten arviointijärjestöltä CDP:ltä jo viidentenä vuotena peräkkäin.
Uutiset

Turku nostettiin jo viidettä kertaa maailman johtavien ilmastokaupunkien joukkoon

Turun kaupunki on saanut tunnustusta maailmanlaajuiselta ympäristövaikutusten arviointijärjestöltä CDP:ltä jo viidentenä vuotena peräkkäin. Turku on listattuna yhtenä 119 maailman A-listan kaupungeista, jotka jatkavat kunnianhimoista ilmastotyötään globaalista tilanteesta ja haasteista huolimatta.

A-listan kaupungit osoittavat ilmastojohtajuuttaan yhteisillä ja tehokkailla toimilla, aivan kuten kansallisia hallituksia on pyydetty tekemään kansainvälisissä ilmastokokouksissa. Ne toteuttavat neljä kertaa enemmän hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteitä kuin listan ulkopuoliset kaupungit. Vain 13 prosenttia vuonna 2023 pisteytetyistä kaupungeista sai A-pistemäärän, joten Turku kuuluu edelleen harvalukuiseen edelläkävijöiden joukkoon.

Turun kaupunki ja tämän vuoden A-listan 118 muuta kaupunkia osoittavat, että kiireelliset ja vaikuttavat ilmastotoimet – kunnianhimoisista päästövähennystavoitteista ilmastonmuutokseen sopeutumisen kehittämiseen – ovat saavutettavissa sekä maailmanlaajuisella tasolla että kaupungeissa, joissa on erilaisia ilmastorealiteetteja ja prioriteetteja.

– Sijoittuminen A-listalle jo viidettä kertaa peräkkäin on saavutus, joka kertoo Turun pitkäjänteisestä ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävästä työstä. Edelläkävijyys on tarkoittanut meille systemaattista ja tietoon pohjautuvaa muutosprosessia, joka läpäisee koko ydinkaupungin ja kaupunkikonsernin palvelut. On tärkeää, että Turun ilmasto- ja luontotavoitteiden etenemistä johdetaan, seurataan ja resursoidaan kokonaisuutena, painottaa pormestari Minna Arve.

Turku on globaalisti merkittävä ilmastotoimija

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. Vuoteen 2022 mennessä Turun alueen päästöt olivat jo vähentyneet yli 56 % vertailuvuodesta 1990. Vähennys on suomalaisista suurista kaupungeista merkittävin ja saavutettu päästötaso Suomen kaikista kunnistakin alhaisimpia myös asukaskohtaisesti laskettuna. Samaan aikaan päästövähennystoimien kanssa Turun alueen talous on kasvanut ja uudet vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat tuottaneet uutta osaamista, kilpailukykyä ja työtä.

Turun kunnianhimoinen ilmastotyö herättää kansainvälistä kiinnostusta. Pormestari Arve osallistui viime viikolla esimerkiksi G7 maiden kaupunkiverkosto U7:n edustajana Kiinan Kunmingissä järjestettyyn Urban Biodiversity International Forumiin. Videoyhteydellä pitämässään puheenvuorossa pormestari korosti ilmastotyön ja luontokadon ehkäisyn tiivistä yhteyttä. Turku pyrkii esimerkiksi EU:n kestävän rahoituksen periaatteita noudattavan ilmastobudjetoinnin kautta varmistamaan, että kaupunki ei hae ilmastotoimien pikavoittoja luonnon tai muiden ympäristötavoitteiden kustannuksella.

– Turku on ilmastotoimissa kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä, mutta nyt sama kunnianhimontaso pitää saavuttaa myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen suhteen. Kasvava kaupunki voi rakentua ainoastaan kestävän kivijalan varaan, sillä ilman luonnon monimuotoisuutta meillä ei tulevaisuudessa ole elämisen perusedellytyksiä kuten puhdasta vettä, ruokaa tai happea. Siksi monimuotoisuuden ymmärtämiseksi ja vahvistamiseksi tehtävää työtä on myös määrätietoisesti kehitettävä, toteaa pormestari Minna Arve.

CDP-järjestelmä kirjaa tulokset osaksi YK:n ilmastorekisteriä

Turku osallistuu maailmalaajuiseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme aktiivisesti mukana YK:n ilmastokokouksissa sekä kaupunkien omassa globaalissa ICLEI-järjestössä. Saavutuksemme on huomioitu myös kansainvälisesti. Euroopan komissio nimesi Turun vuonna 2020 Euroopan parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi yli 10 000 kaupungin ja alueen joukosta. Lisäksi Turku on muun muassa valittu mukaan Euroopan unionin 100 hiilineutraalin kaupungin missioon.

CDP-järjestelmän kautta tehtävä raportointi Turun ilmastotyöstä kirjaa tulokset osaksi YK:n ilmastorekisteriä.

– Avoin raportointi on tärkeä osa kestävän kehityksen työtä, ja esimerkiksi CDP:n kautta monenlaisilla toimijoilla on mahdollisuus liittyä maailmanlaajuiseen edelläkävijöiden joukkoon. Turku on raportoinut ilmastotyöstään CDP:lle 10 vuoden ajan, kertoo erityisasiantuntija Miika Meretoja.

CDP (Carbon Disclosure Project) on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon yhteisö, joka pitää yllä maailman yritysten, kaupunkien, valtioiden ja alueiden ympäristötietojärjestelmää. Yli 24 000 organisaatiota eri puolilla maailmaa luovutti dataa CDP:n kautta vuonna 2023. Näihin kuului yrityksiä, joiden arvo on kaksi kolmasosaa maailmanlaajuisesta markkina-arvosta, sekä yli 1 100 kaupunkia, valtiota ja aluetta.