Turku Energia lisää hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoaan investoimalla sähkökattilaan.
Uutiset

Turku Energia investoi sähkökattilaan – Sweco valittu projektiin kumppaniksi

Turku Energia lisää hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoaan investoimalla sähkökattilaan. Investointi tukee Turku Energian tavoitteita siirtyä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Projekti toteutetaan EPCM-mallilla, johon kumppaniksi on valittu Sweco. Sähkökattilan arvioitu valmistumisaika on vuoden 2026 alussa. Rakennusluvan hakeminen on parhaillaan käynnistymässä.

Valmistuessaan sähkökattila korvaa kaukolämmön polttavaa tuotantoa ja fossiilisia polttoaineita, vähentää tuontipolttoaineiden osuutta sekä hyödyntää sähkön edullisia tunteja kaukolämmöntuotannossa. Sähkökattilan rakennuslupaa haetaan Pääskyvuoren sähköaseman yhteyteen.

Rakennettavan sähkökattilan lämpöteho on 50 megawattia. Se korvaa vuosittain öljyllä, pelletillä ja edullisen sähkön aikana myös muilla polttoaineilla tuotettua lämpöä noin 5000 omakotitalon lämmityksen verran vuodessa.

“Sähkökattila tulee korvaamaan erityisesti kaukolämmön vara- ja huipputuotannossa käytettävää öljyä ja pellettiä. Se on kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja joustava tapa tuottaa kaukolämpöä. Tällä investoinnilla olemme taas askeleen lähempänä kokonaisuudessaan hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa”, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Projekti toteutetaan EPCM-mallilla, johon kumppaniksi on valittu Sweco. Projektin EPCM-kumppanina Sweco vastaa hankkeen projektijohdosta, hankintatoimesta, toteutussuunnittelusta, työmaajohdosta ja -valvonnasta sekä käyttöönoton johtamisesta projektin tavoitteiden mukaisesti.

“Uusiutuvan sähkön hyvä saatavuus ja sähköistyvä kaukolämmöntuotanto antavat monille suomalaiskaupungeille konkreettisia askelmerkkejä polulla kohti hiilineutraaliutta. Turku Energia etenee määrätietoisesti kohti omia hiilineutraaliustavoitteitaan, ja tarttuu ennakkoluulottomasti uusiin mahdollisuuksiin. Olemme Swecolla erittäin iloisia saadessamme olla mukana tässä hankkeessa ja kiitollisia Turku Energian luottamuksesta osaamiseemme EPCM-projektien toteuttajana”, sanoo Swecon liiketoimintayksikön johtaja Tuomas Salminen.

Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa laitoksissa Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä. Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Yhtiö on tehnyt pitkäjänteisesti siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä. Jo 87 % sen myymästä kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.