Työnantajilla positiiviset työllistämisaikeet
Uutiset

Työmarkkinabarometri ja osaajapulatutkimus: Työnantajilla positiiviset työllistämisaikeet samaan aikaan helpottavan osaajapulan kanssa

Synkistä talouden näkymistä huolimatta työnantajien työllistämisaikeet vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla eivät ole taantuneet negatiiviksi. Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi tammi-maaliskuulle 2024 on +29 prosenttiyksikköä. Laskua edelliseen kvartaaliin on 4 prosenttiyksikköä, mutta nousua 3 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Samaan aikaan tehdyn osaajapulatutkimuksen mukaan suomalaisten työnantajien vaikeudet löytää tarvitsemaansa osaamista ovat helpottaneet. Uusimman tutkimuksen mukaan 58 %:lla on vaikeuksia löytää tarvitsemaansa osaamista. Edellisessä mittauksessa peräti 81 % työnantajista kertoi vaikeuksistaan löytää tarvittavaa osaamista. Globaalisti 75 % työnantajista raportoi osaajien löytämisen haasteista.

Suomen työnantajien rekrytointiaikeet eri toimialoilla tammi-maaliskuussa 2024.
 • Parhaimmat työllistämisnäkymät* tammi-maaliskuussa 2024 ovat kuljetus- ja logistiikka-alalla, tietotekniikassa sekä pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla. Maantieteellisesti kaikkialla Suomessa työllisyysnäkymät ovat lähes yhtä vahvat. 
 • Kuljetus ja logistiikka +69 (+18)
 • Tietotekniikka +47 (+48)  
 • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +46 (+42) 
 • Energia-ala +39 (+40) 
 • Viestintäpalvelut +27 (+29) 
 • Muu +24 (+32)
 • Kuluttajatuotteet ja -palvelut +22 (+24)  
 • Teollisuus +19 (+22)  
 • Terveydenhuolto ja biotieteet 0 (+37) 

*Suluissa edellisen kvartaalin kausitasoitettu lukema. 

 • Eniten osaajapula on helpottunut Pohjois-Suomessa 49 % (75 %), sitten Etelä-Suomessa 58 % (83 %), kolmanneksi eniten Länsi-Suomessa 60 % (79 %) ja vähiten Itä-Suomessa 70 % (85 %). Suluissa edellisen mittauksen lukemat.
 • Eniten osaajapula on helpottunut kuljetus- ja logistiikka-alalla 53 % (92 %), viestintäpalveluissa 37 % (91 %) ja energia-alalla 57 % (79 %). Suluissa edellisen mittauksen lukemat.
 • Vähiten osaajapula on helpottunut pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla 60 % (66 %), kuluttajatuotteissa ja -palveluissa 64 % (77 %) sekä tietotekniikka-alalla 56 % (69 %). Suluissa edellisen mittauksen lukemat.
 • TOP 5 tehtäväalueet, joiden osaajista on pulaa: IT ja data, asiakaspalvelu, tekniikan ala, myynti ja markkinointi sekä valmistus.

”Suomen talouden on raportoitu olevan lievässä taantumassa. Kokonaisuutena työmarkkinat osoittavat merkkejä jäähdyttelystä työpaikkojen määrän vähetessä ja työnhakijoiden määrän kasvaessa. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa muutokset ovat nopeita ja tulevaa on haasteellista ennustaa, mikä selittänee osaltaan työnantajien tutkimuksen tekemisen aikana antamaa positiivista näkemystä. Uusimmassa osaajapulatutkimuksessamme näkyvä työmarkkinan viilentyminen on luonut tilanteen, jossa työnantajille on tietyillä toimialoilla tarjolla osaajia helpommin kuin aikaisempina vuosina”, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela Suomen työnantajien rekrytointihalukkuuden taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Haastattelut tehtiin ajalla 2.-30.10.2023.  

Katso täydelliset tulokset Q1 2024 ManpowerGroup Employment Outlook Survey -tutkimuksesta, mukaan lukien alue- ja maatiedot, osoitteessa https://go.manpowergroup.com/meos.  

Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey) ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin 40 077 työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 525 työnantajaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, mukaan lukien lausumat työvoiman kysynnästä tietyillä alueilla ja teollisuudenaloilla sekä taloudellisesta epävarmuudesta. Todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen. Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin Yhtiön Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Yhtiön 31.12.2022 päättyneen tilikauden vuosikertomuksen Risk Factors -osiossa, ja nämä tiedot on liitetty tähän viittauksen kautta. ManpowerGroup pidättäytyy päivittämästä mitään tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvaa lausumaa, paitsi lain vaatimusten mukaisesti.