Energiakriisin aiheuttamista muutoksista huolimatta elinkeinoelämän tilanne on verrattain vakaa ja hyvä.
Uutiset

Toimialojen tilannekuva: yritysten tilanne edelleen kohtuullinen, energian hinnat ovat laskussa, mutta kohonneet korot ja inflaatio heikentävät luottamusta

Energiakriisin aiheuttamista muutoksista huolimatta elinkeinoelämän tilanne on verrattain vakaa ja hyvä. Energian hinnat ovat olleet viime viikkoina laskussa. Korot ja inflaatio vaikuttavat elinkeinoelämän luottamusnäkymiin heikentävästi. Maksuvaikeuksissa olevien yritysten määrä ei ole kasvanut. Kasvun esteenä näkyy edelleen ammattitaitoisen työvoiman puute.

Nämä arviot sisältyvät toimialojen ja yritysten tilannekuvaa energiakriisin aikana kartoittaneen työryhmän uusimpaan katsaukseen. Julkaistu aineisto täydentää viime marraskuussa ja joulukuun lopulla laadittuja tilannekuvia. Tuorein tilannekuva perustuu pääosin loka-helmikuun tilastotietoihin sekä luottamusindikaattoreihin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti viime lokakuussa työryhmän laatimaan tilannekuvaa energiakriisin aiheuttamista muutoksista yritysten toimintaympäristössä. Sen toimikautta jatkettiin 31.3.2023 asti. Jatkokaudella työryhmän tehtävänä on ylläpitää muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuvaa yritystilannekuvaa ottaen huomioon eri toimialojen erityispiirteet. 

Nostoja helmikuun tilannekuvasta

Energian hinta on laskenut viimeisen kuukauden aikana. Jos energiahyödykkeiden hinnat palaavat korkealle tasolle, nostavat ne kustannuksia suoraan ja välillisesti lähes kaikilla yrityksillä heikentäen monien yritysten kannattavuutta. 

Sähkön markkinahinta ja sähköfutuurien hinta on alentunut viimeisten viikkojen aikana. Lisääntyvä tuotantokapasiteetti Suomessa ja muualla Pohjolassa luo näkymän alemmista hinnoista jatkossa. 
Joulukuun tilanteeseen verrattuna sähköpulaan liittyvät riskit ovat vähentyneet muun muassa leudon talven ansioista. 

Polttoaineiden hinnat alenivat jonkin verran vuodenvaihteessa muun muassa raakaöljyn hinnan laskun myötä. Ne voivat pysyä korkeina venäläisiin öljyjalosteisiin 5.2.2023 laajentuneen EU-tuontikiellon vuoksi. Tämä koskee etenkin dieselöljyä,

Kasvun esteenä näkyy edelleen ammattitaitoisen työvoiman puute, mutta keskeisimmäksi kasvun esteeksi on noussut riittämätön kysyntä. 

Pk-yritysten rahoituksen saatavuus on varsin hyvä. Suuri osa yrityksistä arvioi luottopolitiikan kiristyneen. Maksuvaikeuksissa olevien yritysten määrä ei ole kasvanut loppuvuoden aikana. Lomautusten määrässä eletään tällä hetkellä hieman tavallisuutta korkeammalla tasolla. Konkurssien määrässä on nousua.