Matkailualan yritysten liikevaihto vuonna 2022 saavutti lähes koronapandemiaa edeltäneen tason.
Uutiset

Toimialaraportti: Toimintaympäristö haastaa edelleen matkailualan kasvua

Matkailualan yritysten liikevaihto vuonna 2022 saavutti lähes koronapandemiaa edeltäneen tason. Kun liikevaihdosta poistetaan hintojen nousun vaikutus, kasvu jää vähäisemmäksi. Matkailijoiden yöpymismäärä ylitti pandemiaa edeltäneen tason vuonna 2023, vaikka ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset jäivät edelleen noin 20 prosenttia jälkeen vuodesta 2019. Yöpymismäärällä mitattuna Lappi on elpynyt maakunnista nopeimmin ja Etelä-Karjala puolestaan hitaimmin johtuen venäläismatkailijoiden poissaolosta.


Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Matkailun toimialaraportista, joka julkaistiin 17.4.2024 Visit Finlandin What´s up with measuring success -seminaarissa. 

Alan (majoitus-, ravitsemis- sekä ohjelmapalvelut ja matkanjärjestäjät- toiminta) yrityksissä liikevaihtoa kertyi 10,4 miljardia euroa vuonna 2022. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 3,1 miljardia euroa. Vuonna 2021 pandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat vielä vahvasti yritysten liiketoimintaan. Kun liikevaihdosta poistetaan hintojen nousun vaikutus, kasvu jää vähäisemmäksi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto kasvoi noin 32 % ja volyymi miltei 24 % vuodesta 2021 vuoteen 2022. Vuonna 2022 matkailualalla toimi yhteensä noin 29 100 yritystä, jotka työllistivät 66 400 henkilöä (htv), mikä on huomattavasti enemmän (+22 %) kuin vuotta aiemmin.  

Kotimaanmatkailu elpynyt nopeimmin

Kotimaanmatkailu on elpynyt nopeimmin ja sen suosio on säilynyt, kun tarkastellaan yöpymismääriä. Vuonna 2023 matkailijat yöpyivät majoitusliikkeissä ja vuokramökeissä 26,3 miljoonaa kertaa, mikä vastaa pandemiaa edeltänyttä tasoa. Suomalaisten yöpymisen sisältävä vapaa-ajan matkustus on kuitenkin vähentynyt pandemiarajoitusten päätyttyä.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymismäärä on kasvanut odotettua hitaammin. Kasvua on kuitenkin vauhdittanut Lapin suosio talvisena matkakohteena. Lappi oli ainoa maakunta, jossa ulkomaisten matkailijoiden yöpymismäärä vuonna 2023 ylitti pandemiaa edeltäneen tason. Heikoiten matkailijoiden yöpymismäärät ovat kehittyneet Etelä-Karjalan maakunnassa, jossa venäläisten matkailijoiden yöpymiset muodostivat aiemmin pääosan ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä. Lisäksi alueella vieraili aiemmin paljon päiväkävijöitä Venäjältä. 

Kustannuskriisit koetelleet matkailualaa

Majoitus- sekä ohjelmapalvelut ja matkanjärjestäjät- yritysten kannattavuus parani vuonna 2022 edellisvuoteen nähden, mutta ravitsemistoiminnan yrityksillä se heikkeni. Vuonna 2023 konkurssien määrä matkailualalla nousi huomattavasti.

Koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssodan myötä syntynyt kustannuskriisi ovat koetelleet matkailualaa 2020-luvulla. Korkea inflaatio on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa, mikä on näkynyt matkailukysynnän laskuna. Kohonnut korkotaso on puolestaan vähentänyt yritysten investointihalukkuutta. Läntisen ja eteläisen Euroopan maissa matkailu on elpynyt koronapandemiasta parhaiten. Matkailun elpyminen on ollut hitainta Venäjän naapurimaissa kuten Suomessa. 

Matkailualan lähivuosien kehittymiseen vaikuttavat nykyinen geopoliittinen tilanne ja ilmastonmuutos. Vastuullisuus, kestävyys ja turvallisuus ohjaavat entistä vahvemmin kuluttajien valintoja. Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä kestävässä matkailussa. Maakuvatutkimusten mukaan Suomi nähdään maailmalla tasa-arvoisena ja vastuullisena maana, ja Suomen sijoittuminen 7. kerran peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi vuonna 2024 tukee positiivista maakuvaa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelu

Toimialapalvelu on ollut työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa on koottu, analysoitu ja välitetty tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu on edistänyt ja tukenut yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä. Toimialapalveluiden toiminta päättyy nykymuodossaan huhtikuussa 2024. Päätös johtuu vähenevistä resursseista.