Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.
Uutiset

Tilastokeskus: Kokeellisen tilaston mukaan palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3444 euroa kesäkuussa 2022

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan kesäkuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 444 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 178 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 5 152 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Mediaanipalkat kesällä 2022
Kuvio 1. Palkka- ja palkkiotulojen mediaani kuukausittain 2020–2022

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 509 euroa kesäkuussa 2022, mikä oli 1,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,1 %. Miesten mediaanitulo nousi 2,2 % 3 848 euroon ja naisten nousi 1,4 % 3 214 euroon kesäkuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,7 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 2,5 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli kesäkuussa noin 2 530 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 374 000, palkkiotulonsaajia 68 500 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 87 600. Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia.

Katso lisää: Tilastokeskus