Jan-Peter Hautaniemi
Uutiset

Teknologiakiinteistöjen tase ylitti puoli miljardia

Teknologiakiinteistöjen liiketoiminta pysyi vuonna 2022 kannattavana haastavasta taloustilanteesta huolimatta.

Teknologiakiinteistöt jatkoi viime vuonna vahvaa laajentumista. Yhtiön liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 32,3 miljoonasta eurosta 37,0 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvattivat vuoden 2022 aikana käyttöön otetut uudet rakennukset eli Turku Energian toimitiloiksi valmistunut InfraCity A sekä Kelan, Wärtsilän ja Nordean toimistorakennuksena toimiva CivilCity. Myös yhtiön palveluliiketoiminta kasvatti liikevaihtoaan.

Kohonneet korot näkyivät liikevoitossa

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama korkea inflaatio ja rahoituskustannusten nousu näkyivät Teknologiakiinteistöjen liikevoitossa, joka painui tappiolliseksi ollen -3,2 miljoonaa euroa (2021: 27,3 miljoonaa euroa).

– Korkojen nousu on haastanut koko kiinteistöalan. Negatiivisten korkojen aikana kiinteistöjen tuottovaatimukset liikkuivat kiinteistöjen sijainnista riippuen 3–6 prosentissa, mutta korkojen noustua riskiprofiililtaan talletuksiin verrattavissa olevien joukkovelkakirjalainojen tuottoprosentit kohosivat neljään, mikä johti myös kiinteistöjen tuottovaatimusten kasvuun, Teknologiakiinteistöjen talousjohtajaksi maaliskuussa siirtynyt Jan-Peter Hautaniemi

Teknologiakiinteistöissä kiinteistöjen arvot laskivat 22,1 miljoonalla eurolla. Ilman kiinteistöjen arvonlaskua liikevoitto olisi ollut 18,9 miljoonaa euroa (2021: 15,8 miljoonaa euroa).

– Vaikka Teknologiakiinteistöjen omistamien kiinteistöjen arvot laskivat viime vuonna, on niiden arvonkehitys pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna yhä positiivista. Reilussa vuosikymmenessä Teknologiakiinteistöt on onnistunut kasvattamaan merkittävästi omistustensa arvoa investoimalla kiinteistöihin ja niiden ympäristöön, Hautaniemi jatkaa.

Kertaluontoiset kulut painoivat tulosta

Yhtiön tulosta puolestaan painoivat kiinteistöjen arvonlaskujen lisäksi vuoden aikana puretut koronvaihtosopimukset, joista Teknologiakiinteistöt maksoi pankeille purkukustannuksena sopimusten sen hetkisen markkina-arvon 7,1 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitustuotot ja -kustannukset nousivat tämän myötä -12,9 miljoonaan euroon (2021: -8,4 miljoonaa euroa) ja tulos painui tappiolliseksi, ollen -13,9 miljoonaa euroa (2021: 14,2 miljoonaa euroa).

– Negatiivisesta tuloksesta ja kertaluonteisesta korkosuojauspurkukustannuksesta huolimatta yhtiön kassavirta pysyi vahvana. Myös yhtiön loan to value -taso eli kokonaisvelan suhde kiinteistöjen markkina-arvoihin pysyi edelleen maltillisella tasolla mahdollistaen lisälainan oton tulevaisuudessa.

Kokonaisuudessaan vuosi oli kuitenkin hyvä, sillä mikä tärkeintä, yhtiön kasvu saavutettiin kannattavasti.

– Liikevaihdon kasvaessa 15 prosenttia, kasvoi yhtiön käyttökate kiinteistöjen arvonlaskusta puhdistetuilla absoluuttisilla arvoilla mitattaessa 19 prosenttia, mikä on erinomainen tulos.

Tase ylitti puoli miljardia

Investointeja Teknologiakiinteistöt teki vuoden 2022 aikana yhteensä 41,5 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat rakennushankkeista ja asiakkaiden tilojen muutoksista sekä korjauksista. Suurimpia hankkeita olivat tammikuussa 2023 avautunut pysäköintilaitos ParkCity, Itäharjun teollisuusalueen muutoksen Tiedepuistoksi aloittanut InfraCity ja vanhasta elementtitehtaasta syntynyt IndustryCity.

Yhtiön taseen loppusumma oli 501,5 miljoonaa euroa (2021: 476,7 miljoonaa euroa).

Tilat olivat täynnä ja asiakkaat olivat tyytyväisiä

Yhtiön taloudellinen käyttöaste pysyi vuonna 2022 korkeana (97,1 %) eikä suuria irtisanomisia tullut. Uusista vuokrasopimuksista merkittävin oli Turun Vesihuollon kanssa solmittu 23-vuotinen vuokrasopimus koskien toimistotiloja ja varikkoalueita Itäharjulla. Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Rejlersin kanssa Teknologiakiinteistöt solmi 10-vuotisen vuokrasopimuksen, joka koskee noin 1 300 neliömetrin toimitiloja uudessa InfraCity B -toimistorakennuksessa.

Vuoden lopulla toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys nousi 3,99:sta 4,03:een asteikolla 1–5. Jopa 93 prosenttia asiakkaista oli valmiita suosittelemaan Teknologiakiinteistöjä vuokranantajana.

– Kokonaisuudessaan vuosi oli hyvä. Asiakkaat olivat tyytyväisempiä Teknologiakiinteistöihin kuin koskaan aiemmin, tilojen käyttöaste pysyi korkeana ja taseen loppusumma kasvoi yli puoleen miljardiin, Hautaniemi päättää.