Mielinauha Elias Koskinen
Uutiset

Suomessa asuvien mielenterveys on heikentynyt vielä koronapandemian jälkeenkin

Viidesosalla suomalaisista työikäisistä on merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Kaikkein kuormittuneimpia ovat 20–39-vuotiaat. Lisäksi väestön stressitaso on nousussa kaikissa ikäryhmissä. Heikentynyt mielenterveystilanne näkyy MIELI ry:n kriisiauttamisessa.

Suomalaisten kuormittuneisuus ja stressitasot ovat nousussa. Naiset kokevat enemmän stressiä kaikissa ikäluokissa. Ja vaikka miesten itsemurhat ovat vähentyneet, nuorten naisten itsemurhakuolleisuus on kasvanut. 

Väestön kuormittuneisuus ja stressi näkyvät MIELI ry:n Kriisitoiminnoissa. Viime vuonna MIELI ry:n Kriisitoiminnoissa ja Sekasin-chatissa autettiin yhteensä 175 000 kertaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa. Pelkästään Kriisipuhelimeen otettiin yhteyttä 416 000 kertaa.

”MIELI ry:n tarjoamalle kriisiavulle ja mielenterveyttä vahvistavalle työlle on tässä ajassa todella suuri tarve. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa jaksamaan ja suojaa elämänkriiseissä. On myös tärkeää, että vaikeaan elämäntilanteeseen ja pahaan oloon on matalalla kynnyksellä tukea ja apua tarjolla. Tällä ehkäistään mielenterveyden ongelmia ja sitä, että vaikeudet eivät pääsisi kasautumaan, MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi tiivistää.

Koronapandemian jälkeistä hoitovelkaa terveydenhuollossa puretaan yhä.  Esimerkiksi noin 1500 ihmistä on tälläkin hetkellä aikuispsykiatrian jonossa yli lain määräämän kuuden kuukauden odotusajan. Panostus [1] mielenterveyden hoitoon on vain kymmenesosa mielenterveyden häiriöiden aiheuttamista kustannuksista[2].

Lohdulle on tilausta

Apua ja tukea MIELI ry:n kriisiavusta haetaan eniten omissa tai läheisten elämän kriiseissä. Yhteydenottojen syissä toistuvat vuosittain eniten ahdistuneisuus, sairaudet, ihmissuhdeongelmat ja läheisen kuolema. Sodat, ympäristökriisi ja talousvaikeudet vaikuttavat taustalla. Ne lisäävät pahan olon tunnetta, mutta ovat vain harvoin yhteydenottojen varsinainen syy.

Kun jotain yllättävää ja ikävää tapahtuu elämässä, lohduksi kaivataan eniten läsnä olevaa keskusteluseuraa, kuuntelevaa korvaa ja käytännön apua.