74 prosenttia suomalaisista on valmis säästämään energiaa ja tinkimään elintasostaan, mikäli Suomi ajautuu syvään energiakriisiin.
Uutiset

Suomalaisten enemmistö odottaa seuraavalta hallitukselta lupia lisäydinvoimalle – miljardien energiatuet eivät innosta

Suomalaisista 55 prosenttia on sitä mieltä, että seuraavan hallituksen tulee hyväksyä kaikki ydinvoimaloiden lupahakemukset, jotka täyttävät lupaehdot, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

67 prosenttia pitää ydinvoiman lisärakentamista parhaana ratkaisuna maamme sähköntuotannon lisäämiseksi.

Ydinvoiman lisärakentamisen kannatus on kasvanut reilussa kolmessa vuodessa 25 prosenttiyksikköä, mikä on poikkeuksellisen suuri muutos Arvo- ja asennetutkimuksessa. Etenkin naiset ovat kallistuneet ydinvoiman lisärakentamisen kannattajiksi. Vuonna 2019 reilu viidesosa (22 %) kannatti ydinvoiman lisärakentamista ja nyt 51 prosenttia.

– Suomalaiset suhtautuvat energiakriisiin hyvin käytännönläheisesti. Ensisijainen sopeutumiskeino ihmisille on energian säästäminen. Miljardeja euroja maksavien tukitoimien sijaan kansalaiset haluavat pysyviä ratkaisuja energiapulaan, ja ydinvoiman lisärakentaminen nähdään tähän parhaaksi ratkaisuksi. Seuraavan hallituksen odotetaan tekevän tarvittavat päätökset sähkönsaannin turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen, sanoo EVA Analyysin Energiajäristys kirjoittaja, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Vain alle puolet suomalaisista antaa täyden tukensa hallituksen toimille energian hinnan alentamiseksi talvella, vaikka ne voivat maksaa jopa miljardeja. 30 prosenttia suhtautuu hallituksen miljarditoimiin epäillen.

Sen sijaan suomalaiset ovat yksituumaisia energian säästämisen suhteen. 74 prosenttia suomalaisista on valmis säästämään energiaa ja tinkimään elintasostaan, mikäli Suomi ajautuu syvään energiakriisiin.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). 

Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.