Valumavedet
Maankäyttö kuten maa- ja metsätalouden ojitukset ja kaupunkien rakentaminen ovat muuttaneet vesistöjen valuma-alueilla veden luontaisia kulkureittejä ja vedenpidätyskykyä. Luontopohjaisten menetelmien tavoitteena on palauttaa veden viipymää valuma-alueella, jotta haitallisilta tulvilta vältytään ja toisaalta vettä riittäisi uomissa myös kuivaan aikaan.
Uutiset

Ilmastonmuutos edellyttää luontopohjaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönottoa niin hulevesien kuin valumavesien hallinnassa

Varsinais-Suomessa käynnistyy vuoden 2023 alussa laaja eurooppalainen RESIST-hanke edistämään alueellista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Tavoitteena on varautua erityisesti sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien tulvien ja kuivuuden riskeihin niin maa- ja metsätalousalueilla kuin taajamissakin. Varsinais-Suomen konsortion koordinaattorina toimii Valonia ja Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen toteuttajiin kuuluvat lisäksi Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Hanke on osa laajempaa 13 eurooppalaisen maan ja yhteensä 57 kumppanin kokonaisuutta, jossa vauhditetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista Euroopan eri alueilla. Vuoteen 2027 jatkuva hanke rahoitetaan Euroopan Unionin Horisontti-ohjelmasta. Varsinais-Suomen osuus rahoituksesta on 2,5 miljoonaa euroa.

Hanke tiivistää alueellisten toimijoiden yhteistyötä valumavesien hallinnassa ja tuo yhteen tutkimustiedon ja käytännön toimijat

Varsinais-Suomi on mukana edistämässä luontopohjaisten vesienhallintamenetelmien, kuten valuma-alueilla kosteikkojen ja soiden palauttamista sekä hulevesialtaiden lisäämistä hulevesien viivyttämiseksi ja laadun parantamiseksi. Hulevesien käsittelyratkaisuja testataan laajoilla pilottialueilla Rauvolanlahteen laskevien ojien alueella Katariinanlaaksossa sekä Orikedon yritysalueella Turussa. Erityisesti kipsihankkeestaan tunnetun Savijoen valuma-alueella Liedossa taas tarkastellaan maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan mahdollisuuksia.

Varsinais-Suomen kansainvälisiä kumppaneita ovat Ranskan Normandia sekä Kreikan Itä-Makedonia ja Traakia. Kansainvälisellä yhteistyöllä edistetään tiedonvaihtoa hyväksi havaituista ohjauskeinosta ja konkreettisista menetelmistä.

– Valumavesien hallinnassa on tärkeää tehdä yhteistyötä tutkimustahojen ja käytännön toimijoiden kesken. Kansainvälisten kumppaniemme kanssa käymme arvokasta tiedonvaihtoa hyvistä ohjauskeinoista ja konkreettisista luontopohjaisista menetelmistä, toteaa Turun kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi.

Käytännönläheistä materiaalia sekä ohjeistusta luontopohjaisten ratkaisujen toteuttamiseen

Maankäyttö kuten maa- ja metsätalouden ojitukset ja kaupunkien rakentaminen ovat muuttaneet vesistöjen valuma-alueilla veden luontaisia kulkureittejä ja vedenpidätyskykyä. Luontopohjaisten menetelmien tavoitteena on palauttaa veden viipymää valuma-alueella, jotta haitallisilta tulvilta vältytään ja toisaalta vettä riittäisi uomissa myös kuivaan aikaan. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuutta.

Jotta toimenpiteet olisivat mahdollisimman helposti eri maanomistajien hyödynnettävissä, laaditaan käytännönläheistä materiaalia, kuten oppaita ja ohjeistusta luontopohjaisista ratkaisuista eri ympäristöissä. Ohjeita laaditaan esimerkiksi sadepuutarhojen rakentamiseen, joiden avulla hulevesiä voidaan viivyttää ja imeyttää syntypaikallaan ennen kuin niitä johdetaan hulevesiverkostoon. Hankkeessa hyödynnetään asukkaiden ja maanomistajien näkemyksiä ja muun muassa digitaalista mallia sopivien toimenpiteiden suunnittelussa.

– Varsinais-Suomessa on vahvaa vesiosaamista ja hankerahoituksen saaminen on hieno osoitus tehdylle työlle hulevesien ja valumavesien hallinnassa. Maakunnan ilmastotyö on aktiivista ja tavoitteellista, ja tässä hankkeessa voidaan nyt usean vuoden ajan ratkoa sekä ilmastoon että vesien tilaan liittyviä haasteita. Hyviä käytäntöjä on kehitetty ja sovellettu Suomen olosuhteissa sopiviksi, mutta vielä on matkaa siihen, että toimenpiteistä tulee rutiinia esimerkiksi rakennus- tai kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä, Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen Varsinais-Suomen liitosta toteaa.