Silmäsairaudet
Yksityisen ja julkisen sektorin tulisi viimeistään nyt miettiä yhdessä, miten akuutista tilanteesta selvitään ja varmistetaan myös jatkossa silmäterveyspalveluia tarvitsevien hoitoon pääsy.
Uutiset

Silmäterveydenhuollon kuormitus valtava – yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan tuottamaan perustason hoitoa 

Silmätautien hoitojonot ovat kasvaneet merkittävän pitkiksi, hoitoon pääsy on monessa sairaanhoitopiirissä hoitotakuuaikojen yli. Yksistään HUSin alueella oli kesäkuun lopulla yli 6 000 silmätautien hoitoa odottavaa potilasta. Hoidon saavutettavuuden parantamiseksi tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin laajaa yhteistyötä.  

Kesän jälkeen Suomessa on herätty hoitoon pääsyn ja hoidon saatavuuden ongelmiin. Ei ole liioiteltua puhua hoitokriisistä. Seitsemän päivän hoitotakuun toteutuminen perusterveydenhuollossa kuormittaa tulevaisuudessa erikoissairaanhoitoa vielä merkittävästi nykyistä enemmän. Tämä tulee näkymään myös silmäterveydenhuollossa. Jo tällä hetkellä sairaanhoitopiirit ovat tehneet glaukooman hoidon suhteen ratkaisuja, joilla potilaita on pudotettu uudestaan hoitotakuun ulkopuolelle sairauden etenemättömyyteen vedoten.   

Yksityiset optikkoliikkeet ja silmälääkärit saatava mukaan julkiseen palvelutuotantoon

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry esittää, että silmäsairauksien osalta vaikeaa tilannetta helpotetaan heti kytkemällä optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen ja silmälaboratorioineen mukaan julkiseen palveluntuotantoon. Merkittävä määrä glaukoomaan, diabeettisiin silmäsairauksiin ja kaihiin liittyviä käyntejä voitaisiin heti lähteä tuottamaan optikkoliikkeissä. Tämä vapauttaisi erikoissairaanhoidon resursseja hoitamaan vaativia toimenpiteitä ja purkamaan leikkausjonoja.   

– Yksityisen ja julkisen sektorin tulisi viimeistään nyt miettiä yhdessä, miten akuutista tilanteesta selvitään ja varmistetaan myös jatkossa silmäterveyspalveluita tarvitsevien hoitoon pääsy. Perinteisistä yksityinen-julkinen – ja professiopoteroista on nyt pakko päästä ylös, jyrähtää NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.  

NÄE ry:n mielestä ainoa toimiva ratkaisu silmäterveydenhuollon haasteisiin on integroida yksityiset palveluntuottajat valittujen palveluiden osalta kiinteäksi osaksi julkista terveydenhuoltoa.    

Omalääkärimalli parantamaan hoitosuhteen jatkuvuutta  

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt selvityksen perusterveydenhuollon omalääkärimallista, joka tähtää potilaan ja lääkärin väliseen hoitosuhteen jatkuvuuteen. Selvityksessä omalääkärin taustalle kaavaillaan moniammatillista hoitotiimiä. NÄE ry pitää ehdotettua mallia lähtökohtaisesti hyvänä. Toimiakseen se pitää kuitenkin toteuttaa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.  

– Ongelmallista esitetyssä mallissa on se, että siinä painotetaan merkittävästi julkisen sektorin palveluntuotantoa. Silmäsairauksien osalta julkinen sektori ei tällä hetkellä tuota käytännössä lainkaan perustason silmäterveyden palveluita, joten moniammatillisuuden toteutuminen silmäterveyspalveluissa ei ole realistista ilman yksityisen sektorin vahvaa mukana oloa, toteaa Tast.

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry tekee töitä maailman parhaan näönhuollon eteen. Edustamme kattavasti optikko-, silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluja tuottavia optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja koulutusorganisaatioita. NÄE vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. Olemme Erikoiskaupan liitto ETU ry:n, Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien yhteinen toimialajärjestö. naery.fi