Kuntayhteistyö
Kuntayhtymän toiminnan kautta voidaan löytää yhteisiä toimintatapoja, jotka helpottavat kuntien nykyisissä ja tulevissa haasteissa. Sellaisia ovat muun muassa työllisyys ja alueen elinvoimaisuus.
Uutiset

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä aloitti toimintansa – tavoitteena lisätä seudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä

Kuluvan kesän aikana ydinkaupunkiseudun kuntien valtuustot (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku) hyväksyivät yhteisen kuntayhtymän perustamista koskevan perussopimuksen. Kuntayhtymän tavoitteena on vahvistaa poliittista yhteistyötä lisäämällä seudun elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja pitovoimaa. Ensimmäinen seutuhallituksen kokous pidettiin 17.8.2022. 

Kuntienvälisellä yhteistyöllä voidaan kehittää ja parantaa kuntalaisille tarjottavia palveluja kustannustehokkaasti ja järkevällä tavalla. Kuntayhtymän toiminnan kautta voidaan löytää yhteisiä toimintatapoja, jotka helpottavat kuntien nykyisissä ja tulevissa haasteissa. Myös kuntalaisen näkökulmasta tarkasteltuna tämä voi tarkoittaa parempia ja helpommin saatavilla olevia palveluja. 

Kuntayhtymällä ei päätösvaltaa – tekee linjauksia

Entistä suunnitelmallisempi ja yhdensuuntaisempi edunvalvonta mahdollistaa sen, että myös seudun eduista pystytään huolehtimaan sekä kansallisesti että EU:n sisällä esimerkiksi rahoitusohjelmista päätettäessä. 

Kuntayhtymällä ei ole osakaskuntia sitovaa päätösvaltaa eikä kuntayhtymä toteuta tulevia hankkeita, minkä vuoksi kunnat tekevät jatkossakin itsenäisesti näitä koskevat päätökset. Kuntayhtymä pyrkii löytämään yhteisiä poliittisia linjauksia, joiden mukaan kunnat toimivat samansuuntaisesti koko seudun eduksi. 

Yhteistyön kautta etsitään yhteisiä ratkaisumalleja – selvitysten kustannukset kunnille noin 2 euroa per asukas

Seutuhallitus piti ensimmäisen kokouksensa 17.8. Villa Solinissa Turussa. Kokouksessa käsiteltiin toiminnan käynnistämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista ja muun muassa seutujohtajan rekrytoinnin aloittamista. Seudulle on laadittu vuonna 2020 strategiapohja, joka tullaan päivittämään. Toimintasuunnitelma ja budjetointi rakennetaan tältä pohjalta. 

Kustannus kunnille vuodelle 2023 tulee olemaan noin kaksi euroa asukasta kohti. Nettokustannus kunnille jää kuitenkin paljon pienemmäksi, koska veloitettavalla summalla katetaan yhteisiä selvityksiä, joita kunnat ovat toteuttaneet kuntakohtaisesti ja maksaneet selvitykset itse. 

–  Ensimmäisen hallituksen kokouksen jälkeen voi todeta, että tämäntyyppiselle yhteistyölle on selvä tilaus. Kokouksen henki oli niin hyvä, että uskon muiden hallitusten jäsenten jakavan oman tuntemukseni, kertoo seutuhallituksen puheenjohtaja, Turun kaupungin pormestari Minna Arve

Seutuhallituksen varapuheenjohtaja, Kaarinan kaupungin valtuuston puheenjohtaja Niina Alho täydentää: 

– Kokouksen anti oli hyvä ja rakentava. Kunnat ovat kohtaamassa monia haasteita ja tämän yhteistyön kautta voidaan yhdessä olla etsimässä yhteisiä ratkaisumalleja. Odotukset ovat korkealla. 

Seutuhallituksen päätöksiä 17.8. 

Seutuhallitus päätti käynnistää selvityksen liikuntapaikkaverkostosta. Tavoitteena on selvittää kuntalaisen näkökulmasta sekä julkisen että yksityisen liikuntapaikkatarjonnan määrä, laatu ja saatavuus. Tavoitteena on, että seudullinen liikuntapaikkaverkosto kehittyy ja vastaa kuntalaisten tarpeeseen sekä on helposti saatavilla muun muassa yhteisen varausjärjestelmän kautta. 

Seutuhallitus päätti myös aloittaa keskustelun työllisyyspalvelua koskevan uudistuksen johdosta. Vastuu työllisyyspalvelujen tuottamisesta siirtyy kunnille vuonna 2024. Tähän liittyy paljon mahdollisuuksia kuntienvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Keskustelun kautta halutaan selvittää uudistuksen valmistelun kokonaistilanne sekä löytää yhteinen näkemys yhteistyön mahdollisuuksista ja sille asetettavista tavoitteista. 

Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet: 

Alho Niina (vpj), Kaarina; varajäsen Rautanen Hannu  
Arve Minna (pj), Turku; varajäsen Miikkola Mikael      
Elo Piia, Turku; varajäsen Wulff Nicke  
Forsblom Toni, Naantali; varajäsen Hagsberg Sirpa  
Helesvirta Jussi, Rusko; varajäsen Suovanen Hanna  
Junnila Vilhelm, Naantali; varajäsen Tanila-Järvinen Reetta  
Laulumaa Janne, Raisio; varajäsen Mero Jonna  
Mattila Antti, Rusko; varajäsen Uschanov Crista  
Mikkola Mari, Lieto; varajäsen Kolkkala Riina  
Pilpola Juhani, Lieto; varajäsen Marjomaa Juhani  
Rantanen Elina, Turku; varajäsen Helin Perttu  
Salonen Jari, Raisio; varajäsen Kangasoja Mikko  
Virolainen Anne-Mari, Kaarina; varajäsen Hans Huttunen