Harri Jaskari
Suomen Yrittäjät ehdottaa Kela-korvauksten tuplaamista kansalaisille sekä seitsemää muuta tilpäistä korjaustointa, jotta hoito- ja hoivajonoja saadaan puretuksi. Kuvassa Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Kinnari.
Uutiset

Suomen Yrittäjiltä hoitoalan pelastuspaketti ja vaatimus tuplata Kela-korvaukset

Suomen Yrittäjät esittää hoitajamitoituksen voimaantulon siirtämistä, Kela-korvausten tuplaamista, palvelusetelien käyttöönottoa ja etävastaanottojen lisäämistä. – Kannustamme maan hallitusta ripeisiin päätöksiin, jotta laadukas hoito voidaan turvata koko maassa, sanoo johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.

Järjestöjen toimenpide-esitykset hallitukselle ja hyvinvointialueille:

1. Siirretään henkilömitoituksen täytäntöönpanoa. Vanhuspalvelulain 0,7 henkilömitoituksen toimeenpanoa siirretään ainakin vuoden 2024 alkuun. Tavoite olisi mahdotonta toteuttaa nykyresurssein ja kelpoisuusehdoin. Jo nykyinen 0,6 mitoitus on vaikeuttanut palveluiden järjestämistä epätarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi on hyödynnettävä entistä laajemmin hoiva-avustajien ja tukitehtäviä tekeviä henkilöiden resursseja.

2. Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten leikkausaikeet perutaan, korvauksen määrä tuplataan ja korvattavia kohteita lisätään. Korona-ajan hoitovelan purkamiseksi ja hoitotakuuseen pääsemiseksi Kela-korvausta laajennetaan määräaikaisella lailla esimerkiksi vuosille 2023–2024. Samalla saadaan yksityisen sote-yritysten resurssit ja osaaminen suomalaisten käyttöön.

3. Palvelusetelit otetaan laajalti käyttöön kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla. Palvelusetelillä pientenkin sote-yritysten ammattitaito ja resurssit saadaan suomalaisten käyttöön. Palveluseteleiden tulee arvoltaan vastata palvelun todellisia kustannuksia. Lisäksi sote-alan julkiset hankinnat on jaettava lain edellyttämällä tavalla osiin, jotta myös pk-yritykset voivat niihin tarjota osaamistaan.

4. Otetaan digiloikka etä- ja virtuaalipalveluiden hyödyntämisessä ja liikkuvien sote-palveluiden käytössä. Julkisen sektorin on siirryttävä digiaikaan ja otettava etävastaanotot laajamittaisesti osaksi palveluntarjontaansa. Mallia voi ottaa yksityisen sektorin toimivista käytänteistä.

5. Lisätään hoitoalan aloituspaikkoja ja kehitetään oppisopimuskoulutusta niin, että hoitoalan ammattilaiset pääsevät nopeammin töihin. Näin oppisopimuksella valmistunut voitaisiin nopeammin ohjata osaamista vastaavaan tehtävään

6. Houkutellaan sote-osaajia ulkomailta. Luovutaan saatavuusharkinnasta ja luodaan koulutusjärjestäjien kanssa nopeita koulutusväyliä, joilla voidaan nopeasti perehdyttää osaajia hoitoalalle sekä tarjotaan laadukasta kielikoulutusta.  

7. Julkaistaan kustannukset avoimesti, läpinäkyvästi ja vertailukelpoisesti. Hyvinvointialueiden on otettava käyttöön läpinäkyvä ja yhtenäinen julkisen ja yksityisen sektorin kustannuslaskentamalli. Näin julkisen ja yksityisen sote-palvelutuotantoa voitaisiin pätevästi vertailla keskenään.

8. Toteutetaan tulevalla vaalikaudella sote-uudistuksen korjaussarja. Korjaussarjan keskeisin tavoite olisi aidon monituottajamallin mahdollistaminen. Tällöin useat pienemmät yritykset ovat mukana tuottamassa palveluita omilla vahvuuksillaan.