Stina Siikonen
Uutiset

Salon alueen pienet yrittäjäyhdistykset yhdistyvät – ”Yhdessä teemme entistäkin vaikuttavampaa edunvalvontaa”

Salossa toimivista Suomen Yrittäjien viidestä paikallisyhdistyksestä neljä suunnittelee yhdistymistä. Uuteen Salon Alueen Yrittäjät ry:een liittyvät Halikon Yrittäjät, Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon Yrittäjät, Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät ja Perniön-Särkisalon Yrittäjät.

Paikallisyhdistysten fuusioitumisella tavoitellaan aikaisempaa parempia jäsenpalveluja sekä ennen kaikkea panostusta edunvalvontaan. Yhdistyvien yhdistysten yhteinen päämäärä on ajaa koko Salon alueen etua, myös maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytykset huomioiden, ja näin ollen hakea yhdistymisellä synergiaetuja. Uusi yhdistys edustaa yli 360 salolaista jäsenyritystä.

– Tavoitteemme on, että yhdessä Salon Alueen Yrittäjät ry:nä pystymme tekemään aikaisempaa vaikuttavampaa yrittäjien edunvalvontaa sekä tiivistämään yhteistyötä Salon kaupungin ja muiden yrittäjille tärkeiden sidosryhmien kanssa, toteaa Halikon Yrittäjien puheenjohtaja Päivi Isopuro.

Yrittäjäyhdistysten yhdistymistä on suunniteltu hyvässä hengessä vuoden alusta lähtien. Tehokkaamman edunvalvonnan lisäksi yhdistykset uskovat fuusioitumisen luovan myös uutta intoa yhteiseen tekemiseen.

– Yhdistystoiminta vie aina oman aikansa ja yrittäjät ovat usein kiireisiä. Yksi iso yhdistys takaa sen, että toiminnan toteuttamisessa on isommat hartiat. Yhdistyminen tuo mukanaan myös säästöjä, joiden resurssit tulemme kohdistamaan jäsentemme entistäkin parempaan palvelemiseen, Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Simo Larmo sanoo.

Paikkakuntalaiset tuntevat yrittäjäyhdistykset ennen kaikkea niiden toteuttamista tapahtumista ja tempauksista. Uuden yhdistyksen tärkeä tehtävä onkin säilyttää myös tulevaisuudessa toimiviksi todetut tapahtumat ja muut perinteet.

– Pidämme huolta siitä, ettei toiminta tule tulevaisuudessakaan keskittymään vaan tietyille alueille. Yhdistyksen toiminnassa tulee olemaan edustus kaikista entisistä yhdistyksistä ja näin ollen paikallisista yrittäjien toiveet ja tarpeet tulevat tietoon myös tulevaisuudessa, lisää Isopuro.

Paikallisyhdistykset ovat pyytäneet uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi Stina Siikosta. Siikonen toimii yrittäjänä Koolle Oy:ssä sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana.

–  Hienoa, että joukot tiivistyvät ja viiden paikallisyhdistyksen sijaan Salossa toimii jatkossa kaksi. Uuden yhdistyksen puheenjohtajana toimiminen on kunniatehtävä ja odotan toiminnan käynnistymistä innolla! Oma tavoitteeni toiminnalle on salolaisten yrittäjien yhteishengen kohottaminen, jäsenmäärän lisääminen sekä edunvalvonnan tehostaminen koko Salon alue huomioiden, sanoo Siikonen.

 Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter näkee yhdistymisessä paljon positiivisia asioita.

 – On hienoa, että Salon Alueen yhdistyksissä tunnistetaan yhteistyön voima ja toiminnan painopiste halutaan siirtää yhdistyksen hallinnon pyörittämisestä tekemiseen ja edunvalvontaan. On ensiarvoisen tärkeää, että Salon kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa. Tämä helpottuu nyt varmasti. 

Salon Alueen Yrittäjät ry:n toiminta alkaa virallisesti vuoden 2024 alusta lähtien. Nykyisten yrittäjäyhdistysten jäsenet siirtyvät automaattisesti uuden yhdistyksen jäseniksi, eikä asia vaadi jäseniltä toimenpiteitä. Halikon Yrittäjät, Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon Yrittäjät, Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät ja Perniön-Särkisalon Yrittäjät pitävät viimeiset vuosikokouksensa joulukuun aikana.