Pelkästään sähköllä toimivien akkusähköautojen osuus maaliskuun ensirekisteröinneistä oli 37 %.
Uutiset

Sähköautojen markkinaosuus kasvaa edelleen. Ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä maaliskuussa yli 55 %.

Pelkästään sähköllä toimivien akkusähköautojen osuus maaliskuun ensirekisteröinneistä oli 37 %.

Tieliikenteen sähköistyminen jatkuu: Puolet Q1/2023 ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli sähköllä ladattavia. Maaliskuussa osuus oli sitäkin korkeampi, yli 55 %. Akkusähköautojen markkinaosuuden kasvattaminen on keskeinen keino tieliikenteen kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämiseksi, jonka mahdollistaa Suomen ja Pohjoismaiden vähäpäästöinen sähköntuotanto.

Sähköautojen määrää rajoittaa edelleen niiden tuotantokapasiteetti, joka on näkynyt pitkinä toimitusaikoina. Tämä taas johtaa sekä hintojen pysymiseen korkeana että kysynnän rajoittumiseen, sillä yli vuoden toimitusaika on monelle autoilijalle yksinkertaisesti liikaa. Edelleen jatkuva komponenttipula on näkynyt myös autojen varustetasoissa, joista on jouduttu tinkimään.

  • Sähköautojen hankintahinnat ovat keskimäärin pysyneet korkeina. Yhdistettynä taantuman pelkoon tämä heikentää innokkuutta hankkia uusi auto, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen asiantuntija Tuukka Heikkilä. – Merkkejä hintakilpailusta on kuitenkin nähtävissä, joka nykyisessä taloustilanteessa on enemmän kuin toivottavaa. Kermankuorinta hinnoittelussa on tieliikenteen sähköistymisen hidastaja, Heikkilä jatkaa.

Kohta vahvistettava vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva AFIR-asetus tuo odotetusti lisävaatimuksia sähköajoneuvojen latausinfralle, jotta EU-jäsenmaiden kehitykselle saadaan minimitaso ja mahdollistetaan koko EU:n laajuinen sähköinen liikenne. Erityisesti raskaan sähköisen liikenteen latausinfran kehitys tulee haastamaan sähköverkkoja, joiden kehittymisen edellytyksiä voidaan parantaa nopeuttamalla lupaprosesseja sekä pitämällä investointiympäristö vakaana.