Suomessa oli vuonna 2021 Euroopan yhdeksänneksi kallein ruoka.
Uutiset

Ruuan ja alkoholittomien juomien hintataso Suomessa ylitti EU-keskiarvon 13 %:lla vuonna 2021

EFTA-maat Sveitsi, Norja ja Islanti olivat vertailun kalleimmat maat. EU-jäsenmaista kallein oli Luxemburg ja Romania edullisin. Suomen hintataso ylitti EU-keskiarvon 13 %:lla. Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan hintavertailuohjelmaan. Vertailussa käytetyt hinnat edustavat vuoden 2021 keskihintoja. Suomea koskevan hinta-aineiston kokosi Tilastokeskus.

Ruoka ja alkoholittomat juomat

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osalta Euroopan kalleimmat ja halvimmat maat löytyivät EU-maiden ulkopuolelta. EFTA-maat Sveitsi, Norja ja Islanti muodostivat kalleimman kolmikon. Sveitsin hintataso (166) oli liki kolminkertainen verrattuna edullisimpaan maahan, Turkkiin (63).

EU-jäsenmaat löytyivät ruuan ja alkoholittomien juomien hintatasovertailussa edellä mainittujen ääripäiden väliltä. Luxemburg oli EU-maista kallein. Ruotsin hintataso ylitti EU-keskiarvon 17 %:lla ja Suomen hintataso 13 %:lla. Viron hintataso oli 3 % alle EU-keskiarvon. EU-alueen maista huokein oli Romania.

Vuoden 2021 tulokset kaikkien mukana olevien maiden ja tuoteryhmien osalta löytyvät oheisesta tietokantataulukosta 13a5.

Alkoholijuomat

Kalleinta alkoholia juotiin Islannissa. Islannin hintataso (286) oli yli kolminkertainen verrattuna Pohjois-Makedoniaan (81), Euroopan halvimpaan maahan.

EU-maiden joukossa alkoholijuomat olivat kalleimpia Suomessa, hintatason ollessa yli kaksinkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Alkoholin hintataso oli EU-alueen matalin Unkarissa.

Tupakka

Tupakka oli kalleinta Irlannissa ja Norjassa. Irlannin hintataso (245) oli yli yhdeksänkertainen suhteessa vertailun edullisimpaan maahan Turkkiin (26).

Tupakan hintataso Suomessa ylitti EU-keskiarvon 42 %. EU-alueen edullisimmat tupakkatuotteet löytyivät Bulgariasta.

Ruuan, juomien ja tupakan hintavertailututkimus toteutetaan kolmen vuoden välein

Eurostatin ECP (European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmassa olivat vuonna 2021 mukana EU:n 27 jäsenvaltiota, viisi ehdokasmaata (Pohjois-Makedonia, Montenegro, Turkki, Serbia ja Albania), potentiaalinen ehdokasmaa Bosnia-Hertsegovina, ja kolme EFTA-maata (Islanti, Norja ja Sveitsi). Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan hintavertailussa oli mukana noin 500 tuotetta ja se toteutetaan kolmen vuoden välein.

Lisätietoa englanniksi:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Comparative_price_levels_for_food,_beverages_and_tobacco