Työsuojeluviranomaiset pyrkivät vähentämään rakennusalan työtapaturmia rakennuttajien ja rakennustyömaihin kohdistuvalla valvontatyöllä.
Uutiset

Rakennusalan työturvallisuus kärsii, koska vastuita on siirretty konsulteille

Työsuojeluviranomaiset pyrkivät vähentämään rakennusalan työtapaturmia rakennuttajien ja rakennustyömaihin kohdistuvalla valvontatyöllä. ”Eräs perusongelma on siinä, että rakennuttajat ovat usein kertaluontoisia tahoja, ja heidän työturvallisuusvelvoitteitaan hoitavat ulkopuoliset konsultit erikseen sovitun valvojan tehtävän ohessa. Päävastuu toki käytännön työturvallisuuden toteutumisesta työmaalla on päätoteuttajalla. Kuitenkin tärkeät turvallisuussuunnitelmat saatetaan jättää tekemättä, eikä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori niiden perään kysele. Tämä tilanne tulee usein esiin vakavaa tapaturmaa tutkittaessa”, sanoo tarkastaja Juha Sinerjoki.

Rakennusalalla sattui viime vuonna hieman yli 13 000 palkansaajan työpaikkatapaturmaa. Määrä laski edellisvuodesta noin prosentin. Tapaturmavakuutuskeskuksen tuoreen tilaston mukaan työpaikkatapaturmien taajuus kuitenkin nousi, koska tehtyjen työtuntien määrä väheni sattuneita vahinkoja enemmän.

Puolet turmista aiheutui terävästä esineestä, kaatumisesta tai putoamisesta. Kaatumisia ja putoamisia sekä leikkaavan tai terävän esineen osumisia oli molempia noin neljäsosa kaikista rakennusalalla viime vuonna sattuneista työpaikkatapaturmista. Useimmin putoaminen tapahtuu suhteellisen matalalta kuten tikkailta tai telineiltä, mutta myös korkealta putoamisia sattuu edelleen liian usein.

Työsuojeluviranomaiset pyrkivät vähentämään rakennusalan työtapaturmia rakennuttajien ja rakennustyömaihin kohdistuvalla valvontatyöllä. ”Verrattaessa vuosien 2021 ja 2022 tarkastuksia keskenään, niin voidaan todeta, että juuri mikään ei ole muuttunut. Eniten huomautettavaa löytyy vuodesta toiseen putoamissuojauksesta, henkilönsuojaimista, henkilöstötiloista ja kulkuteistä. Tämä tilanne jatkuu vuodesta toiseen”, kertoo tarkastaja Juha Sinerjoki Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Lain mukaan rakennustyömaan työturvallisuus on suurelta osin rakennuttajan käsissä. Rakennuttajan pitäisi seurata, huolehtia ja varmistaa, että rakennustyömaalla toimitaan terveellisesti ja turvallisesti.