Paraisten Gullkrona
Gullkronan vesialueen suojeluprosessi oli ELY-keskuksen näkökulmasta poikkeuksellinen: hakemusta valmisteltiin Baltic Sea Action Groupin vetämässä laajapohjaisessa yhteistyöryhmässä ja Metsähallitus selvitti luonnonsuojelulain edellyttämät luontoarvot. Kuva: Jukka Rapo BSGA.
Uutiset

Paraisten Gullkronan kalastuskunnan yhteinen tahtotila konkretisoitui – vesialueelle perustettiin maanomistajan hakemuksesta 4800 ha yksityinen suojelualue

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen perustama Saaristomeren suurin yksityinen merensuojelualue Gullkronan saarta ympäröiville vesialueille on saanut lainvoiman. Suojelupäätös on merkittävä päänavaus vapaaehtoiselle, mutta kuitenkin luonnonsuojelulailla vahvistetulle päätökselle turvata itselle läheisen merialueen vedenalaisia luontoarvoja.

Pieni osa suojelualueesta kuuluu Natura 2000-verkostoon. Näiltä osin suojelu on toistaiseksi toteutunut vesilain säädösten nojalla. Suojelupäätöksen myötä Nauvon eteläpuolella sijaitsevalla Gullkronan merialueella on jatkossa kielletty vesiviljely sekä merihiekan ottaminen ja muu merenpohjan voimakas muokkaaminen.

Alueella kasvavaa meriajokasniittyä suojellaan ankkurointikiellolla. Lintujen rauha on turvattu pesimäaikaisella liikkumisrajoituksella pesimäluotojen ympärillä. Paraisten kaupunki puolsi lausunnossaan suojelua, joka mahdollistaa voimassa olevan kaavan mukaisiin rakennuspaikkoihin liittyvät toimet. Maanomistaja suojeli vesialueen korvauksetta.

Parainen vesiensuojelu

Mereisen biodiversiteetin suojelemiseksi tarvitaan uusia keinoja

Moni tietää, että metsää voi suojella METSO-ohjelman kautta: metsonpolku.fi 

Harvempi on kuitenkaan ajatellut, että suojelua voi toteuttaa vapaaehtoisesti myös merialueilla.

– Gullkronan vesialueen suojeluprosessi oli ELY-keskuksen näkökulmasta poikkeuksellinen: hakemusta valmisteltiin Baltic Sea Action Groupin vetämässä laajapohjaisessa yhteistyöryhmässä ja Metsähallitus selvitti luonnonsuojelulain edellyttämät luontoarvot, toteaa ELY-keskuksen ylitarkastaja Leena Lehtomaa.

– Yhteistyötä tosiaan tarvitaan, sillä jo vedenalaisen monimuotoisuuden selvittäminen vaatii erityisosaamista ja ymmärrystä merialueilla tehtävien toimintojen vaikutuksista ekosysteemeihin.

Ympäristöministeriössä merten luonnon monimuotoisuuden suojelusta vastaava ympäristöneuvos Penina Blankett iloitsee päätöksestä. Rauhoituksella edistetään EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteita merialueiden suojelun osalta ja toivottavasti tämä esimerkki kannustaa myös muitakin vesialueiden omistajia suojelemaan meriluontoa.