Pakkauksen hiilijalanjälkeen panostaminen on konkreettinen tapa lisätä yrityksen vastuullisuutta.
Uutiset

Pakkaa.fi tuo markkinoille päästökompensoidut pakkaukset

Pakkauksen hiilijalanjälkeen panostaminen on konkreettinen tapa lisätä yrityksen vastuullisuutta. Pakkaa.fi tarjoaa nyt yrityksille mahdollisuuden päästökompensoituihin pakkauksiin.

Pakkaa.fi hyvittää pakkaustensa koko elinkaaren päästöt istuttamalla puita Suomeen eli luomalla uusia hiilinieluja. Istutukset toteuttaa Istutapuita.fi, ja mukana yhteistyössä on myös Suomen ympäristöopisto Sykli. Motiivi yhteistyölle kumpusi Pakkaa.fi:n toimitusjohtajan Juha Pispan omasta kokemuksesta.

– Minua harmitti, että yritykset yrittävät vaikuttaa ostopäätöksiini vihreillä lupauksilla, joiden tueksi ne eivät antaneet riittävästi konkretiaa. Tuntui, että minua yritettiin kuluttajana johdattaa ostamaan jokin tuote vihreän mielikuvan perässä, mutta minulle ei tarjottu tarkempaa faktaa siitä, miten yrityksen valitsemat vastuullisuustoimet edistävät ilmastonmuutoksen tai luontokadon torjuntaa.  

Kokemuksestaan sisuuntuneena Pispa halusi, että Pakkaa.fi-päästökompensointi suunniteltiin nimenomaan pakkauksen koko elinkaaren CO2-päästöjen tarkan laskennan varaan ja että siitä myös viestittäisiin konkreettisesti ja läpinäkyvästi.

– Yritysasiakkailla ja kuluttajilla on oikeus tietää, mitä kompensaatioväittämien taustalla on, ja se tulee heille myös ymmärrettävästi kertoa. Lupauksemme perustuu objektiivisiin laskelmiin, ja toimenpiteemme ovat konkreettisia: istutamme puita Suomeen, joten jokainen pääsee halutessaan vaikka itse paikan päälle todistamaan kompensaatiotoimenpiteidemme toteutuksen, kertoo Istutapuita.fi:n toimitusjohtaja 
Timo Tammenaho.

Pakkaa.fi ei ainoastaan kompensoi päästöjään, vaan on myös merkittävästi vähentänyt niitä. 

– Käytämme mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja, otamme hukkamateriaalin talteen ja uusiokäytämme tai kierrätämme, hyödynnämme tuotantokoneista tulevaa lämpöä tehtaiden lämmityksessä ja optimoimme logistiikkaa. Lisäksi monilla tehtailla on nykyään aurinkopaneelit tuottamassa sähköä, Pispa luettelee.