Kuva: Sami Kelhä, Ilmarinen
Uutiset

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkoi vähenemistä

Työntekijämäärä laski syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -1,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista kasvoivat ainoastaan teollisuus sekä viestintä ja tietotekniikka. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski jälleen joka alueella. Jyrkintä lasku oli Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä laski syyskuussa -1,4 prosenttia (elokuu -1,5 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Ilmarisen seuraamista toimialoista ainoastaan viestintä ja tietotekniikka (+1,7 %) ja teollisuus (+0,8 %) olivat nousussa.

– Ilmarisen suhdanneindeksin lasku jatkui syyskuussa. Indeksin kasvu kääntyi kesäkuussa laskuun yli kahden vuoden nousun jälkeen. Valonpilkahduksia näkyy vielä teollisuudessa sekä viestinnässä ja tietotekniikassa, mutta Tilastokeskuksen mukaan teollisuudenkin uudet tilaukset vähenivät elokuussa 21,9 prosenttia vuodentakaisesta, Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen sanoo.

– Yhä epävarmempi taloudellinen tilanne näkyy myös asiakkaidemme maksukäyttäytymisessä. Asiakaskontaktimme ovat lisääntyneet erityisesti elokuusta lukien, kun asiakkaiden tarve neuvotella maksujärjestelyjä on lisääntynyt verrattuna kevään tilanteeseen. Maantieteellisesti tarkasteltuna maksuhäiriöt lisääntyivät kesän aikana eniten Itä-Suomessa ja vähiten Pohjois-Suomessa, Ilmarisen laskutus- ja perintäpäällikkö Janne Tammi kommentoi.                

Suhdanneindeksin toimialoista laskussa olivat henkilöstövuokraus (-10,3 %), rakentaminen (-7,4 %), majoitus- ja ravitsemusala (-4,2 %), kauppa (-1,7 %) ja kuljetus (-1,7 %).

– Suhdanneindeksissä seuratuista toimialoista maksuvaikeudet ovat lisääntyneet eniten rakentamisen ja kaupan toimialoilla, kun taas parhaiten ovat pärjänneet majoitus- ja ravitsemusala sekä viestintä- ja tietotekniikka, Janne Tammi sanoo.  

Työntekijämäärät laskussa koko Suomessa

Alueellinen tarkasteltuna työntekijämäärien kehitys oli negatiivista koko Suomessa: eniten laskua tuli Itä-Suomessa (-3,3 %) ja vähiten Etelä-Suomessa (-0,4 %).

Syyskuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (-0,4 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli viestintä- ja tietotekniikassa (+2,3 %) ja teollisuudessa (+2,0 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-9,6 %), rakentaminen (-7,2 %), majoitus- ja ravitsemusala (-3,8 %), kuljetus (-1,6 %) ja kauppa (-0,8 %).

Länsi-Suomi (-1,6 %): Kasvua oli viestintä- ja tietotekniikassa (+1,9 %) sekä teollisuudessa (+0,6 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-11,5 %), rakentaminen (-6,2 %), majoitus- ja ravitsemusala (-3,3 %), kauppa (-3,3 %) sekä kuljetus (-1,7 %).

Itä-Suomi (-3,3 %): Kaikki seuratut toimialat olivat laskussa: henkilöstövuokraus (-19,6 %), kauppa (-5,0 %), majoitus- ja ravitsemusala (-4,5 %), rakentaminen (-4,3 %), viestintä- ja tietotekniikka (-2,6 %), kuljetus (-2,0 %) ja teollisuus (-1,4 %).

Pohjois-Suomi (-2,2 %): Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa: henkilöstövuokraus (-12,9 %), rakentaminen (-11,8 %), majoitus- ja ravitsemusala (-7,4 %), kauppa (-3,1 %), viestintä- ja tietotekniikka (-2,2 %), kuljetus (-2,1 %) ja teollisuus (-1,7 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.