Juristiliitto esittää toimia tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten ja pysyviin talousvaikeuksiin ajautuneiden asunto-osakeyhtiöiden auttamiseksi.
Uutiset

Juristiliitto: Nopeutetusta yrityssaneerauksesta apua yrityksille, kriisiytyneiden asunto-osakeyhtiöiden osalta selvitettävä yhteiskunnallisen luototuksen mahdollisuuksia

Juristiliitto esittää toimia tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten ja pysyviin talousvaikeuksiin ajautuneiden asunto-osakeyhtiöiden auttamiseksi. Pahimpaan tilanteeseen joutuneiden taloyhtiöiden osalta tulisi selvittää yhteiskunnallisen luototuksen mahdollisuuksia.

Talouden taantuma uhkaa kasvattaa lyhyessä ajassa huomattavasti konkurssien määrää. Juristiliiton mukaan taantuma ei kuitenkaan saisi ajaa alas sinällään elinkelpoisten yritysten toimintaa ja samalla kuormittaa jo valmiiksi ruuhkautunutta oikeusjärjestelmäämme.

Uhkakuvaan tulisi Juristiliiton mielestä varautua selvittämällä nopeutetun yrityssaneerauksen laajentamista ja uusien toimintamallien omaksumista esimerkiksi siten, että velkojat ja velallinen voisivat viedä nykyistä helpommin sovintoesityksen tyyppisen ratkaisuehdotuksen tuomioistuimen hyväksyttäväksi yrityksen tervehdyttämiseksi.

– Järjestelmämme tulisi nykyistä tehokkaammin ohjata yrityksiä hakeutumaan yrityssaneeraukseen jo nykyistä aiemmin. Tämä tapahtuu osalla yrityksistä nykyisin liian myöhään ja edessä on vääjäämätön konkurssi. Samalla menetetään paljon osaavaa työvoimaa sekä yrityksessä tehtyjä panostuksia, toteaa Juristiliiton hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka.

Hän kommentoi asiaa Juristiliiton järjestämän Juristipäivän yhteydessä Messukeskuksessa Helsingissä 13. lokakuuta.

– Liian myöhään aloitettu yrityksen talouden tervehdyttäminen ei riitä. Sinällään toimintakykyisten yritysten ajautuminen konkurssiin on tragedia niin yrityksen omistajille kuin yhteiskunnalle.  Konkurssit kuormittavat myös jo ennestään ruuhkautunutta tuomioistuinlaitostamme.

Asunto-osakeyhtiöille yhteiskunnallista luototusta?

Juristiliitto vaatii selvittämään keinoja myös maksuvaikeuksiin ajautuneiden asunto-osakeyhtiöiden auttamiseksi.

– Asunto-osakeyhtiöiden osakkailla on tietenkin ensisijainen vastuu taloyhtiönsä taloudenpidosta ja esimerkiksi riittävän ajoissa aloitetuista remonteista. Toisaalta nopeasti muuttunut taloustilanne ja väestörakenteemme muutos uhkaa nyt ajaa osan vastuullisestikin toimineista asunto-osakeyhtiöistä kohtuuttomiin tilanteisiin erityisesti muuttotappiomaakunnissa, Marika Valjakka toteaa.

– Aivan viimekädessä lasku lankeaa yhteiskunnalle ja pahimmillaan ränsistyvät rakennukset ovat lopulta kuntien murheena, Valjakka jatkaa. Juristiliitto esittää selvitettäväksi esimerkiksi yhteiskunnallisen luototuksen mahdollisuuksia kohtuuttomiin tilanteisiin ajautuneiden asunto-osakeyhtiöiden osalta. Yhteiskunnallinen luototus tarkoittaisi esimerkiksi valtion tai kuntien takaamia ja myöntämiä markkinakorkoa edullisempia lainoja. Järjestelmä voisi muistuttaa yksityishenkilöjen sosiaalista luototusta, jossa korkokanta on viitekoron suuruinen.