Johanna Saarinen, toimitusjohtaja
Uutiset

Painolasta hiilineutraali painotalo

Painotalo Painola tekee kaikki digitaali- ja offsetpainotyöt hiilineutraalisti. Painotalo Painola on ottanut käyttöön uuden käytännön, joka edistää kestävää kehitystä ja ympäristön suojelua. Painolan hiilidioksidipäästöt lasketaan ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskurilla, joka on painoteollisuudelle kehitetty tarkka ja luotettava työkalu. Tämä uudistus on mahdollistanut kaikkien digitaali- ja offsetpainotöiden hiilineutraalin toteutuksen.

Painotalo Painolalla on ilo ilmoittaa, että se on kumonnut kaikki hiilidioksidipäästönsä 1. tammikuuta 2022 alkaen. Hiilidioksidipäästömme on kumottu ostamalla Verra-sertifioituja VER-yksiköitä, jotka ovat tunnustettu ja luotettava tapa kompensoida hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi olemme ylikompensoineet päästömme ostamalla ylimääräisiä VER-yksiköitä. Olemme siis osallistuneet eri hankkeisiin, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti.

Asiakkaidemme hiilijalanjälki pienenee

Kaikki digitaali- ja offsetpainotyöt toteutetaan hiilineutraalisti. ”Tarjoamalla hiilineutraaleja painotuotteita ja -palveluita asiakkaillemme autamme myös heitä vähentämään heidän hiilijalanjälkeään” iloitsee toimitusjohtaja Johanna Saarinen.

Asiakas saa halutessaan painotuotteeseensa ClimateCalc 100% hiilineutraali painotuote -merkin. Hiilineutraali painotuote -merkki kertoo sitoutumisesta ilmastonmuutoksen torjuntaan ja auttaa viestimään omille asiakkaille ja sidosryhmille ympäristövastuullisesta valinnasta. Yhdessä voimme tehdä positiivisen vaikutuksen ympäristöön ja edistää kestävää tulevaisuutta.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja sen kompensointi on osa Painolan sitoutumista kestävään liiketoimintaan ja ympäristövastuuseen. ”Osallistumme näin aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Uskomme, että jokainen yritys voi tehdä osansa ympäristön hyväksi, ja haluamme olla mukana painoalan ekologisten käytäntöjen toteuttamisessa” kertoo Johanna Saarinen.

ClimateCalc

ClimateCalc on kehitetty painotalon ja yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen laskentaan. ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskuri on luotettava työkalu, joka auttaa laskemaan koko painotalon ja yksittäisten painotuotteiden ympäristövaikutukset. Painotalo Painola käyttää tätä laskuria sekä koko hiilijalanjälkensä että yksittäisten painotöiden hiilijalanjäljen laskemiseen. ”Näin voimme selvittää, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä meillä syntyy esimerkiksi vuoden aikana tai mikä on yhden painotyön hiilijalanjälki” kertoo Saarinen.

ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskuri auttaa Painolaa löytämään toiminnastaan kehityskohteita sekä seuraamaan, miten asetetut tavoitteet saavutetaan. Laskurilla voidaan myös simuloida erilaisten materiaali- ja tuoteratkaisujen vaikutuksia painotuotteen hiilijalanjälkeen ja näin tarjota painon asiakkaalle hyödyllistä tietoa esimerkiksi paperivalintojen vaikutuksista painotuotteen hiilidioksidipäästöihin.

ClimateCalc-laskuri perustuu eurooppalaisen toimialajärjestö Intergrafin kehittämään graafisen alan hiilijalanjäljen laskentastandardiin. Tämä Intergrafin standardi on ainoa painotoiminnan hiilijalanjälkeen keskittyvä standardi maailmassa. Kaikki sen pohjalta tehdyt hiilijalanjälkilaskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi ClimateCalc -laskentaväline noudattaa ISO 14064-1 -standardia, ISO 16759 -standardia ja kansainvälistä Green House Gas Protocol -päästölaskentamallia (GHG Protocol).

Päästöjen kompensointi – jopa yli

Painotalo Painola sitoutuu kompensoimaan kaikki hiilidioksidipäästöt, jotka syntyvät digitaali- ja offsetpainotöiden valmistuksesta. ”Ensimmäiseksi pyrimme aina pienentämään päästöjä. Tämän jälkeen hiilijalanjälkilaskuri kertoo minkä verran meille jää kompensoitavaa jotta olemme hiilineutraali” selventää Saarinen.

Painola kompensoi oman toimintansa päästöt kotimaisen toimijan kautta. Kompensaatio tehdään kansainväliseen VCS-sertifioidun ilmastoprojektin kautta ylikompensoiden. ”Ylikompensointi tarkoittaa sitä, että olemme ostaneet enemmän ilmastoyksiköitä kuin olemme aiheuttaneet ilmastopäästöjä” iloitsee Painolan toimitusjohtaja Johanna.

VCS-sertifioitu kompensaatio varmistaa, että kompensointiin käytettävät päästöyksiköt ovat todellisia, mitattuja, raportoituja ja ulkopuolisen tahon toimesta todennettuja, sekä käytetään vain yhden kerran yhden tahon toteuttamaan kompensointiin.

Omien päästövähennysten ja kompensointien ansiosta Painolan toiminta ja jokainen painotuote on siis täysin hiilineutraali.