Asuntotuotannon ennustetaan vähenevän selvästi seuraavan puolen vuoden aikana, mutta korjausrakentamisen määrän kasvuun uskotaan myös urakoitsijoiden puolella.
Uutiset

Nyt uskotaan korjausrakentamisen nousuun

Rakentamista hidastaa edelleen Ukrainassa käynnissä olevan sodan aiheuttama yleinen epävarmuus ja energian sekä raaka-aineiden hintojen nousu. Lounais-Suomessa suhdannetilanne on koettu toistaiseksi hyvänä mutta ensi talven osalta näkymät heikkenevät selvästi.

EK:n suhdannebarometrin mukaan Lounais-Suomen suhdanneodotukset ovat hieman muuta maata varovaisemmat. Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana Varsinais-Suomen talonrakennustöiden aloitusmäärät kasvoivat edellisvuotta enemmän, ja näillä töillä työllistytään vielä loppuvuoden ajan. Asuntotuotannon ennustetaan kuitenkin laskevan seuraavan puolivuotiskauden aikana.

Asuntotuotanto vähenee selvästi

Talonrakennusteollisuuden tekemän kyselyn perusteella Lounais-Suomen alueen rakennuttajat uskovat teetettävien töiden määrän kasvavan hieman. Kasvua ennustetaan erityisesti korjaus- sekä toimitilarakentamiseen. Myös suunnittelijat uskovat korjausrakentamisen nousuun.

Talonrakennusalan urakoitsijat ovat toistaiseksi olleet tyytyväisiä työtilanteeseen ottaen huomioon vallitsevan suhdannetilanteen. Asuntotuotannon ennustetaan vähenevän selvästi seuraavan puolen vuoden aikana, mutta korjausrakentamisen määrän kasvuun uskotaan myös urakoitsijoiden puolella. Suurimpina riskeinä nähdään investointipäätöksien hidastuminen sekä panoshintojen nousu.

Katso lisää rakentamisen näkymistä Varsinais-Suomessa (syksy 2022)

Rakentaminen elvyttää taloutta – luvituksia ja lainsäädäntöä helpotettava

– Kun olemme menossa taantumaan ja talous sakkaa, on erityisen tärkeää pitää mielessä, että rakentaminen luo talouskasvua ja verotuloja. Rakentamisen välittömiä vaikutuksia ovat työllisyys ja verotulot, toteaa Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Katja Suovo.

Tilastojen mukaan noin joka viides suomalainen työllistyy uuden rakentamisesta tai rakennetun ympäristön hoidosta. Jokainen rakentamiseen käytetty miljoona euroa työllistää rakentamisen ketjussa noin 15 henkilöä. Verotulojen osuus taas on noin 40–45 prosenttia rakentamiseen sijoitetuista euroista.

– Pitkän aikavälin vaikutuksia rakentamisesta syntyy kilpailukyvyn, vipuvaikutuksen ja kestävän kasvun kautta. Asuntorakentaminen parantaa työvoiman liikkuvuutta, hyvin valittu rakennuskohde vauhdittaa muuta rakentamista ja niin uudis- kuin korjausrakentamisellakin voidaan vähentää päästöjä.

– Investointeja ei siis tulisi laittaa jäihin, vaan uskaltaa pitää kiinni suunnitelmista ja hyödyntää notkahduksesta johtuvaa resurssien vapautumista. Nyt on aika ottaa käyttöön kaikki keinot rakentamisen sujuvoittamiseksi ja helpottamiseksi, on sitten kyse rakennuslupahakemusten käsittelyajoista tai lainsäädännön kiemuroista, Suovo sanoo.

Katso tästä Suhdannekatsaus ja -ennuste syksy 2022 Varsinais-Suomi