Tunnin juna, Metsä-rata
Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon kustannuksista lopulta kaatuisi veronmaksajien maksettavaksi. Suomiradan haittavaikutukset alueelliselle luonnolle olisivat merkittäviä. Esiin nostetut ilmastovaikutukset vähenevät vauhdilla autokannan sähköistyessä.
Uutiset

“Helsinki-Tampereen tunnin junan suunnittelu lopetettava välittömästi” vaatii Riihimäki-Hyvikään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vaatii hallitukselta välittömiä toimia Suomiradan suunnittelun keskeyttämiseksi. Suunnitellun radan arvellut hyödyt perustuvat oletukseen matkustajamäärien kasvusta, ei nykyisistä matkustajamääristä. Työkulttuurin muutos on jo osoittanut matkustajamäärien kasvun kyseenalaiseksi.

Ehdotettu linjaus on kauppakamarin mukaan yksipuolinen. Se tukee veronmaksajien kustannuksella suurten kaupunkien kehittämistä, eikä hyödynnä eteläisen Suomen merkittävimmällä kasvualueella sijaitsevia kaupunkeja ja kuntia. Julkisen talouden tilanne on jo äärimmäisen huono.

Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari

– Panostuksen suuntaaminen talouskasvua edistäville investoinneille on haastavassa tilanteessa välttämätön teko, sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Panostettava nykyisten ratayhteyksien korjaamiseen

Hallituksen on tarkasteltava uusien ratalinjausten tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta nykytiedon valossa. Valtio on laiminlyönyt nykyisten ratayhteyksien korjausvelan hoidon, korjausvelan ollessa pääväylillä jo 745 miljoonaa euroa.

Suomiradan kustannus on 1,5 miljardia kalliimpi kuin nykyisen pääradan kehittäminen. Lisäksi ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon kustannuksista lopulta kaatuisi veronmaksajien maksettavaksi. Metsäradan haittavaikutukset olisivat myös merkittäviä alueelliselle luonnolle. Esiin nostetut ilmastovaikutukset vähenevät vauhdilla autokannan sähköistyessä.

Puolet suomalaisista asuu pääradan varrella ja sen merkitys on elinkeinoelämälle äärimmäisen tärkeä. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vaatii, että pääradan suunnitellut korjaushankkeet aloitetaan välittömästi ja niiden toteutusta nopeutetaan. 

– Nykyisen pääradan ratalinjauksen peruskorjaus vähintään kaksiraiteiseksi ja lisäraiteet Helsinki-Tampere välille lyhentävät matkustusaikoja ja nostavat rahtiliikenteen kapasiteettia, toteaa Heinimäki.

Lue tästä asiaan liittyvä STT-uutinen