Yrittäjyystila
Yritysyhteistyön kautta on saatu yrittäjyydelle omistettu tila. Toiveena on, että yrittäjyystila Konttori innostaa ja kannustaa niin opiskelijoita kuin tutkijoita yrittäjyyteen ja esimerkiksi tutkimuksen kaupallistamiseen.
Uutiset

Liedon Säästöpankilta yrittäjyyttä edistävä tila Turun yliopiston opiskelijoille

Liedon Säästöpankki luovuttaa Hämeenkadun entisen konttoritilan Turun yliopiston käyttöön. Yrittäjyystila on nimetty “Konttoriksi” ja se avataan opiskelijoille ja henkilökunnalle työskentelytilaksi.

Laajan uudistuksen kokenut tila avattiin käyttöön torstaina 20.10.2022, jolloin Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jouni Niuro allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

– Olemme Liedon Säästöpankissa miettineet tapaa olla mukana vahvistamassa Turun seudun elinvoimaisuutta ja yritysmyönteisyyttä sekä samalla kehittää yhteistyötämme Turun yliopiston kanssa. Hämeenkadun entinen toimitilamme mahdollistaa meille oivan tavan tukea Turun yliopiston toimintaa akateemisen opiskelun ja tutkimuksen yhdistämiseksi yrittäjyyslähtöiseksi. Tuleva Liedon Säästöpankkisäätiö tulee jatkamaan nyt aloitettua monipuolista yhteistyötä, kertoo Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jouni Niuro.

– Haluamme Turun yliopistossa tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan liittyviä taitojaan. On hienoa, että saimme yhteistyön kautta yrittäjyydelle omistetun tilan. Toivomme, että yrittäjyystila Konttori innostaa ja kannustaa niin opiskelijoita kuin tutkijoitamme yrittäjyyteen ja esimerkiksi tutkimuksen kaupallistamiseen, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Tilat opiskelijoille tueksi ja oman yritystoiminnan starttaamiseen

Tilassa yliopistolaiset voivat tavata muita yrittäjyydestä kiinnostuneita sekä tukea ja inspiraatiota tarjoavia tahoja. Opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää tilaa myös omien yritystensä perustamisvaiheessa.

– Opiskelijoiden yrittäjyysjärjestö Boost Turku, kauppakorkeakoulun yrittäjyyden oppiaine sekä opiskelijoiden vetämä sijoitusyhtiö Monttu Ventures Oy ovat säännöllisesti paikalla tilassa. Lisäksi tila tarjoaa mahdollisuuden myös muille yliopistoyrittäjyydestä kiinnostuneille tahoille ja yrityksille vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja yliopistolaisten kanssa, kertoo Turun yliopiston yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors.

Turun yliopiston kumppanuuksista vastaava vararehtori Mika Hannula iloitsee yhteistyöstä Liedon Säästöpankin kanssa.

– Olemme aktiivisesti lisänneet yliopistomme vuorovaikutusta yritysten ja muiden kumppaniemme kanssa. Yrittäjyystila Konttori ilmentää tätä näkyvästi. Käytämme tilaa sekä opiskelijoiden että tutkijoiden yrittäjyyden edistämiseen, mutta myös vuorovaikutuksen lisäämiseen sidosryhmiemme kanssa. Liedon Säästöpankki ja jatkossa Liedon Säästöpankkisäätiö on meille merkittävä yhteistyökumppani ja arvostamme kovasti sitä, että meille tärkeä kumppani haluaa tukea yliopistomme vaikuttavuutta, Hannula toteaa.

Yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlforsiin (etunimi.sukunimi@utu.fi).