Pipa Turvanen. Kuva Saara Malila
Nimitykset

Nimitys: Turun työllisyysaluejohtajan virkaan Pipa Turvanen

Hallintotieteiden maisteri Pipa Turvanen on valittu Turun työllisyysaluejohtajan virkaan. Tällä hetkellä Turvanen työskentelee Turun kaupungin muutosjohtajana työllisyysalueen valmistelussa.

Virkaan tuli määräaikaan mennessä 29 hakemusta. Hakijoista 25 täytti viran kelpoisuusvaatimukset.

HTM Pipa Turvasen valintaan johtanut ansiovertailu tehtiin ottamalla huomioon hakijoiden koulutus, tehtävän kannalta merkittävä työkokemus sekä hakijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävien hoitamisessa. Valinta on perustunut viranhakuun liittyviin hakemusasiakirjoihin, tehtyihin haastatteluihin ja soveltuvuusarvioon.

– Turvasen ansioiksi katsottiin muun muassa syvällinen näkemys ja osaaminen työllisyysalueen haasteista ja reunaehdoista. Hänellä oli selkeä ja realistinen motivaatio tehtävään. Myös johtamistaidot ja toimintatyyli todettiin tehtävään ja Turun organisaatioon parhaiten sopivaksi, sanoo kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

– Osaavan työvoiman saatavuus sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan nopea kohtaanto ovat kriittisiä kuntien elinvoimalle ja yritysten kilpailukyvylle. Haluamme Turun työllisyysalueella tarjota asiakaslähtöiset, tehokkaat ja vaikuttavat työllisyyspalvelut niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Parhaaseen lopputulokseen pääsemme yhdistämällä julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja koulutuksen järjestäjien osaamisen. Siirryn uuteen haastavaan tehtävään innolla. Turun työllisyysalueen valmistelu on hyvässä vauhdissa kiitos erinomaisesti sujuneen kuntayhteistyön, tiivistää Pipa Turvanen näkemyksiään.

Turun työllisyysalueen johtajan vastuut

​Työllisyysaluejohtaja johtaa tänä vuonna Turun työllisyysalueen rakentamista ja yhteistyömallien luomista. Hän toimii avainroolissa työllisyyden ja elinvoiman edistämisessä ja vastaa vuoden 2025 alusta uuden työllisyysalueen työllisyyspalvelujen johtamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta, strategisesta kehittämisestä, edunvalvonnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä.