Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on kaupungin ensimmäinen aktiivista ja kestävää liikkumista edistävä strategia. Ohjelma määrittää suuntaviivat kävelyn ja pyöräliikenteen systemaattiselle ja pitkäjänteiselle edistämistyölle Naantalissa. Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman maanantaina 15.5.2023.
Uutiset

Naantalin kaupungin tavoitteena on lisätä omin lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista kaikenikäisten naantalilaisten keskuudessa

Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on kaupungin ensimmäinen aktiivista ja kestävää liikkumista edistävä strategia. Ohjelma määrittää suuntaviivat kävelyn ja pyöräliikenteen systemaattiselle ja pitkäjänteiselle edistämistyölle Naantalissa. Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman maanantaina 15.5.2023.

Naantalin kaupungin tavoitteena on tarjota asukkailleen terveyttä, turvallisuutta sekä arjen kestävyyttä ja toimivuutta tukeva elinympäristö. Kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämisellä voidaan osaltaan vastata tähän tavoitteeseen. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tukee ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mikä tuottaa positiivisia hyötyjä niin yksilölle itselleen, kuin myös kaupungille säästyneinä terveydenhuollon kustannuksina. Terveysvaikutusten lisäksi lisääntynyt kävely ja pyöräily tutkitusti vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa ilmanlaatua, lisää liikkumisen turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä piristää keskusta-alueiden liike-elämää.

– Työtä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden edistämiseksi on tehty Naantalissa aktiivisesti jo aiemminkin, mutta tuore kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma tarjoaa suuntaviivat systemaattiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle, kertoo Naantalin kaupungin suunnitteluinsinööri Heli Ojanen.

Edistämisohjelma pitää sisällään kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen tavoitteet, jotka pohjautuvat sekä valtakunnallisiin että Naantalin kaupunkistrategian tavoitteisiin. Lisäksi Naantalin kaupungille laadittiin pyöräliikenteen tavoiteverkko, joka mahdollistaa pyöräliikenteen infrastruktuurin suunnitelmallisen kehittämisen ja tulevien vuosien investointien ja parannustoimenpiteiden kohdistumisen pyöräliikenteen kannalta tärkeimmille reiteille. Kävelyn olosuhteiden parantamiseksi määritettiin keskeisimmät kävely-ympäristöt ja -reitit, joilla jalankulkuympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen tulee suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota.

Ohjelma sisältää yhteensä 19 toimenpidettä, jotka on jaoteltu ohjelman tavoitteiden mukaisesti neljään kokonaisuuteen. Turvalliset koulumatkat -kokonaisuus sisältää toimenpiteitä lasten ja nuorten omatoimisen koulumatkaliikkumisen lisäämiseen ja turvallisuuden parantamiseen.

Keskustan saavutettavuus ja viihtyisyys -kokonaisuus pitää sisällään toimenpiteitä pyöräliikenteen pääverkon puuttuvien yhteyksien toteuttamiseen sekä pyöräpysäköinnin parantamiseen. Lisäksi kokonaisuudessa on esitetty toimenpiteitä keskustan ja vanhan kaupungin kävelyn olosuhteiden parantamiseen.

Pyörämatkailun kokonaisuus keskittyy Naantalin pyörämatkailutuotteiden, -palveluiden ja reittien kehittämiseen, ja Rahoitus ja viestintä -kokonaisuus puolestaan painottaa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen riittävän rahoituksen sekä viestinnän tärkeyttä.

Ohjelman toimenpiteiden muodostamisessa hyödynnettiin keväällä 2022 toteutetun asukaskyselyn vastauksista tunnistettuja kävely- ja pyörätieverkon parannustarpeita ja muita kehitysehdotuksia.

Tutustu Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaan.