”Maailman taloustilanne ja inflaatio näkyvät kiistatta niin työntekijöiden kuin työnantajien arjessa”, Quinyxin Suomen maajohtaja Paulus Maasalo toteaa. Kuva: Quinyx
Uutiset

Työelämätutkimus: noin puolet suomalaisista vuorotyöläisistä ei pääse itse vaikuttamaan omiin työmääriinsä – myös työntekijöiden arvostus laskenut

Työvoimanhallinnan markkinajohtaja Quinyx on julkaissut vuosittaisen työelämätutkimuksensa. Sen mukaan 49 % Suomen vuorotyöläisistä ei pääse itse vaikuttamaan tekemiinsä työmääriin ja vain 55 % kokee, että työnantaja arvostaa heidän tekemäänsä työtä. Molemmat aspektit ovat heikentyneet viime vuoden luvuista. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät ja kaupan alan henkilöstö.

Työvoimanhallinnan markkinajohtaja Quinyx on julkaissut vuosittaisen Vuorotyöläisten arki 2023 -tutkimuksensa. Vielä viime vuonna 63 % suomalaisista vuorotyöläisistä kertoi voivansa vaikuttaa omiin työvuoroihinsa – tänä vuonna lähes puolet (49 %) heistä koki, että eivät pääse vaikuttamaan tekemiinsä työmääriin. Lisäksi vain 55 % suomalaisista vuorotyöläisistä kokee, että työnantaja arvostaa heidän tekemäänsä työtä, mikä myös osoittaa jyrkkää laskua viime vuoden vastaavasta luvusta, 76 prosentista.

”Maailman taloustilanne ja inflaatio näkyvät kiistatta niin työntekijöiden kuin työnantajien arjessa. Tuore työelämätutkimuksemme osoittaa, että kompromisseja on kaikkiin suuntiin”, Quinyxin Suomen maajohtaja Paulus Maasalo toteaa. ”Oikeastaan tässä tilanteessa korostuvat toisaalta tehokkuus ja kustannussäästöt, ja toisaalta panostaminen henkilöstön kehittämiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, mutta edellyttävät tietysti hyvin suunnitellut prosessit ja niitä tukevat ratkaisut.”

80 % koko maailman työvoimasta on vuorotyöläisiä

Maailmassa on 2,7 miljardia vuorotyöläistä, mikä tarkoittaa lähes 80 % maailman koko työvoimasta. Vuorotyöläiseksi määritellään työntekijä, joka tekee työtä tuntipohjaisesti tai vuorotyönä, pääasiallinen työpiste ei ole toimistopöytä, eikä henkilö ole itsensätyöllistäjä. Vuorotyöläisiä ovat esimerkiksi monet terveydenhuollon työntekijät, lähetit, ravintolatyöntekijät ja kaupan alan henkilöstö.