Toukokuun alussa on avattu TKI-yhteistyötä lisäävä toimintaympäristön kehittämisavustus haku.
Uutiset

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku laajasti verkottuneisiin, elinkeinoelämälähtöisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -hankkeisiin

Toukokuun alussa on avattu TKI-yhteistyötä lisäävä toimintaympäristön kehittämisavustus haku. Hakuun kohdistuvilla hankkeilla tuetaan elinkeinoelämän, varsinkin pk-yritysten, tarpeista lähteviä ja laajasti verkottuneita ja hyödynnettäviä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -hankkeita, joilla nopeutetaan tutkimusosaamisen nopeaa hyödyntämistä pk-yritysten kasvuliiketoiminnassa.

TKI-yhteistyön tavoitteena on lisätä erityisesti pienten yritysten ja arvoverkostoissa toimivien pk-yritysten TKI-toimintaa sekä tutkimustulosten nopeampaa hyödyntämistä näiden yritysten liiketoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on olemassa olevien teknologioiden ja uusien ratkaisujen sekä näihin liittyvän tietotaidon ja osaamisen hyödyntäminen ja siirto sekä yritysten innovaatiokyvykkyyksien parantaminen.

Rahoituksella edistetään hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Rahoitusta voivat hakea voittoa tavoittelemattomat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, joiden tehtäväksi on määritetty tutkimuksen tekeminen.

Rahoitusväline on ELY-keskusten toimintaympäristön kehittämisavustus, jota voidaan myöntää vain yhdelle tuen hakijaorganisaatiolle. Rahoitushakuun liittyvät hakemukset tulee jättää aluehallinnon asiointipalvelussa 31.8.2023 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka alueella tuen hakijaorganisaatio toimii. Hakemukset otetaan käsittelyyn ja arvioidaan hakuajan päättymisen jälkeen. Rahoitushaku on voimassa seuraavilla alueilla: Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo), Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa), Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä- Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Hakujaksolla on haettavana rahoitusta koko maassa enintään 4 000 000 euroa.

Lisätietoja hausta: TKI-hakuilmoitus, pdf

Hakuinfo järjestetään Teams-verkkoyhteydellä 31.5.2023 klo 13: osallistumislinkki.