Varsinais-Suomessa on helmikuussa 2024 eniten ostolaskudatansa avanneita julkissektorin toimijoita.
Uutiset

Mihin veroeuroja käytetään? Varsinais-Suomi kärjessä ostolaskudatan avaamisessa – Varha avasi tiedot ensimmäisenä hyvinvointialueena

Varsinais-Suomessa on helmikuussa 2024 eniten ostolaskudatansa avanneita julkissektorin toimijoita. Ostolaskudatansa avanneita toimijoita on yhteensä 25, joista kuntia 22. Lisäksi ostolaskudatansa ovat ensimmäisinä oman toimialansa julkisista toimijoista avanneet Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu.  

Varsinais-Suomen ostolaskudatan julkaisijat 2/2024

Asia selviää Handata-palvelun tiedoista.  

– Varsinais-Suomen kuntien ja muiden julkisten toimijoiden aktiivisuus ostolaskudatan julkaisemisessa on hyvällä tolalla, maan parasta, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo.  

Ostolaskudata kuvaa millaisiin palveluihin, urakoihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin veroeurot julkisissa ostoissa kuluvat ja toisaalta mahdollisuudet alueen pk-yrityksille olla mukana näissä hankinnoissa. 

– Varsinais-Suomen Yrittäjät on pitänyt pitkään esillä julkisten hankintojen merkitystä julkisten toimijoiden ja yrittäjien välisessä yhteistyössä. Yksi osa kokonaisuutta on ostolaskudatan avoimuus. Aktiivinen työ tuottaa nyt tulosta, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter toteaa. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on maakuntamme selvästi suurin verovarojen käyttäjä. Varsinais-Suomen Yrittäjät pitää merkittävänä, että Varha on avannut ostolaskudatansa helmikuun 2024 lopulla. Varhan ostot olivat vuonna 2023 noin 1,1 miljardia euroa eli lähes yhtä paljon kuin maakunnan kuntien yhteenlasketut ostot.  

– Varhan ostojen avaaminen on merkittävä askel kilpailun tehostamiseen maakunnassamme ja oikein hyödynnettynä lisää oman maakuntamme yritysten ja muiden palveluntuottajien mahdollisuuksia tarjota palveluja ja tuotteitaan julkissektorin käyttöön, Saariketo toteaa. 

Hanna Munter huomauttaa, että pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojen ja ostojen vertailukelpoisuuden parantamisesta sekä ostolaskudatan avaamisesta, julkisuuslain periaatteet huomioiden.  

– Varsinais-Suomen kunnat ja viranosmaisorganisaatiot näyttävät hienoa esimerkkiä ostolaskudatan avaamisessa. Julkissektorin hankintojen ja ostojen avaaminen avoimena datana ja niiden saattaminen aiempaa laajempaan käyttöön hyödyttää koko yhteiskuntaa. Se lisää toiminnan avoimuutta ja parhaimmillaan julkisten varojen käyttö tehostuu, Munter sanoo. 

Varsinais-Suomen Yrittäjät on vaatinut hyvinvointialuetta avaamaan ja laskemaan oman tuotantonsa kustannukset. 

– Hyvinvointialueen talouteen kohdistuu kovia säästöpaineita. Varhassa on tärkeää selvittää, kuka tekee mitä parhaiten, ja valmistella ja tehdä päätökset kustannuksia ja laatua vertaillen. Vaikuttavia ja kustannustehokkaita julkisesti järjestettyjä palveluja voidaan tuottaa vain niiden kustannukset avaamalla ja niitä vertailemalla. Avaamalla ostolaskudatansa Varha on nyt oikealla tiellä, sillä hyvinvointialueen tulee johtaa hankintatoimeaan tiedolla, Munter sanoo.  

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja maakuntaliiton aloitteesta perustetulla handata.fi-sivustolla kuka tahansa voi jo nyt selata yksittäisten kuntien ja muiden julkissektorin toimijoiden ostolasku- ja hankintatietoja. Palvelu mahdollistaa helpon ja nopean tavan monipuolisen markkinatiedon hankintaan kaikille talouden toimijoille, niin hankintoja toteuttaville virkamiehille kuin poliittisille päättäjille. 

Varhan operatiivisen toiminnan ostot 2023 (investoinnit ja pääomakulut eivät sisälly lukuihin)