Kaukolämpöyhtiöiden hiilenpoltto on loppumassa kokonaan.
Uutiset

Kestäviä ratkaisuja: siirtymä fossiilisista polttoaineista puhtaampiin energialähteisiin kaukolämmön tuotannossa

Ottamalla käyttöön uusiutuvan energian, parantamalla energiatehokkuutta sekä investoimalla innovatiivisiin teknologioihin voidaan luoda yhä kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä.

Kaukolämpöyhtiöiden hiilenpoltto on loppumassa kokonaan. Kestävien sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen tarve on yhä merkittävämpi. Finess Energy Oy

Kaukolämpösektorilla on meneillään merkittävä muutos, jossa perinteiset energialähteet, kuten kivihiili, öljy ja kaasu, korvataan puhtaammilla ja kestävämmillä vaihtoehdoilla. Muutosta ei tehdä ainoastaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi, vaan se tuo myös erilaisia taloudellisia, ympäristö- ja terveyshyötyjä kaukolämpöjärjestelmiin tukeutuville yhteisöille.

Vaikka kaukolämpöyhtiöiden perinteisesti hyödyntämät fossiiliset polttoaineet tarjoavatkin tasaisen ja luotettavan lämmönsyötön, niillä on merkittäviä ympäristöhaittoja. Hiilen, öljyn ja kaasun palaminen vapauttaa suuria määriä hiilidioksidia ja muita epäpuhtauksia, mikä lisää ilman saastumista ja pahentaa maailmanlaajuista ilmastokriisiä.

Kestävien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen tarve on yhä merkittävämpi, mikä näkyy aktiivisena siirtymänä pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista kaukolämpöjärjestelmistä. Yksi keskeinen osa siirtymistä on uusiutuvien energialähteiden integrointi kaukolämmön tuotantoon. Vihreämpien ja tehokkaampien lämmitysratkaisujen tavoittelussa kaukolämpöjärjestelmät kääntyvät yhä enemmän innovatiivisten teknologioiden, kuten lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden, käyttöön.

“Fossiilisten poltto loppuu lähes kokonaan lähivuosina. Uutta tässä on se, että jäljellä olevia päästöllisiä polttoaineita ei enää korvata bioenergialla, vaan sähköllä ja hukkalämmöillä. Energiantuotannossa bioenergian käyttö kääntyy vähitellen laskuun.”
(Energiateollisuus, STT julkaisu 25.1.2024.)

Fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa vähenee. Tilalle tulevat lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden hyödyntäminen.   Finess Energy Oy

Kestävän kehityksen kärjessä olevat lämpöpumput käyttävät uusiutuvia energialähteitä, kuten esimerkiksi ilmaa tai vettä, tuottaakseen lämmitysenergiaa. Termodynamiikan periaatteita hyödyntäen nämä järjestelmät ottavat lämpöä ympäristöstä ja lämmittävät sen sopivaan lämpötilaan.

Toinen vaihtoehto ympäristöystävällisissä lämmitysratkaisuissa ovat sähkökattilat. Toisin kuin perinteiset kaasu- tai öljykattilat, sähkökattilat tuottavat lämpöä pelkästään sähköllä. Energiatehokkuuden kehittymisen ja uusiutuvien energialähteiden saatavuuden lisääntyessä sähkökattilat ovat nousseet varteenotettavaksi vähähiiliseksi vaihtoehdoksi kaukolämmölle.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa puhtaampaan kaukolämpöön siirtymistä. Kuvassa Finess Energyn toimittama 1,4 MW höyrykattila.   Finess Energy Oy

“Kaukolämmön sähköistyminen on alkanut. Sähkön hintavaihtelut ovat houkutelleet investoimaan sähkökattiloihin, joita alettiin ottaa käyttöön laajalla rintamalla vuoden 2023 aikana. Sähkökattiloilla tuotetaan kaukolämpöä, kun sähköä on edullisesti tarjolla. Tämä säästää kalliita polttoaineita, joita käytetään, kun sähkön hinta nousee. Sähkökattiloiden osuus lämmöntuotannosta oli vuositasolla kaksi prosenttia. Sähkökattiloihin investoidaan koko ajan lisää ja niiden tuotannon odotetaan kasvavan merkittävästi.”
(Energiateollisuus, STT julkaisu 25.1.2024.)

Maailman siirtyessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden rooli kaukolämpöjärjestelmissä tulee yhä keskeisemmäksi. Hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä ja omaksumalla teknologiset innovaatiot, voidaan ympäristöjalanjälkeä vähentää, mutta myös rakentaa kustannustehokkaita ja tulevaisuuden kannalta kestäviä energiainfrastruktuureja.

Linkki Energiateollisuuden artikkeliin: Energiateollisuus (2024) Kaukolämmön vuositilastot: päästöt romahtivat, kaukolämpö tasoittaa sähkön hintavaihteluita, uusissa kerrostaloissa kaukolämmön suosio kääntynyt kasvuun STT 25.1.2024.