Polttoöljyn hinnannousu on ajanut koneyritykset kustannuskriisiin. Kuvituskuva.
Uutiset

Lounais-Suomen Koneyrittäjät: Työkonealoja ei pidä jättää ulkopuolelle kustannuskriisin hoidossa

Polttoaineiden hintojen nousussa on jäänyt vähälle huomiolle se, että kovimmat korotukset on koettu kevyen polttoöljyn hinnassa. Se on ajanut kustannuskriisiin koneyritykset, jotka pyörittävät yhteiskunnan peruspalveluita ja teollisuuden raaka-ainehuoltoa. Kevyttä polttoöljyä ei saa unohtaa veronalennuksissa ja sekoitevelvoitteen alentamisessa, mikäli halutaan tasapuolisesti lievittää tätä kriisiä, vaati puheenjohtaja Risto Miikkulainen Lounais-Suomen Koneyrittäjien vuosikokouksessa Turussa.

Tilastokeskuksen hintaseurannan mukaan kevyen polttoöljyn keskihinta oli 77 s/l joulukuussa 2020, kun sen pumppuhinta tällä hetkellä ylittää 160 s/l eli hinta on yli kaksinkertaistunut (108 %). Vastaavasti dieselin hinta on noussut 130 sentistä/l reiluun 220 senttiin/l eli nousua on noin 70 prosenttia.

Hinnannousut ovat poikkeuksellisen suuria ja ennakoimattomia, eikä yksittäinen yritys ole voinut niihin vaikuttaa eikä varautua. Tämä on ajanut koneyrittäjiä erittäin vaikeaan taloudelliseen asemaan. Polttoaineiden osuus koneurakointipalveluiden kokonaiskustannuksista on merkittävä.

Lounais-Suomen Koneyrittäjät haluaa muistuttaa, että koneyritykset ovat avainroolissa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaajina. Työkonevaltainen ala vastaa muun muassa väylien talvihoidosta kuten aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä vesi- ja jätehuollosta. Heidän varassaan on myös energia- ja metsäteollisuuden raaka-ainehuolto metsissä ja soilla.

-Samalla kun harkitaan maataloudelle valmisteveron palautuksen korottamista, on valmisteveropalautukset ulotettava myös koneyrittämiseen. Meillä on olemassa valmis lainsäädäntö, jonka soveltamisalaa laajentamalla ja palautusta korottamalla voidaan helpottaa kustannuskriisissä olevia koneyrityksiä, Miikkulainen sanoi.

-Tämä olisi järkevää myös siksi, että kyse on pitkälti yhteiskunnan maksamista työsuoritteista eikä niistä pidä tinkiä. Esimerkiksi tänä talvena tapaturmapoliklinikoilla on näkyneet ne ”säästöt”, joita on tehty liukkauden torjunnassa. Oikeasti vain maksajat ovat vaihtuneet ilman aitoa säästöä.

Miikkulaisen mukaan toinen vaihtoehto yhteiskunnan maksamissa suoritteissa olisi tehtyjen urakointisopimusten avaaminen. On kuitenkin monin tavoin hankalaa toteuttaa se niin, että vaikutukset ulottuisivat koko urakointiketjuun aina sen viimeisimpäänkin aliurakoitsijaan.

Kustannuspainetta voidaan toki purkaa määräaikaisella polttonesteiden veronalennuksella.

-Tällöinkin on tärkeää, että myös kevyt polttoöljy tulee veronalennusten piiriin. Samoin mahdollisessa sekoitevelvoitteen alennuksessa kevyttä polttoöljyä ei tule unohtaa, vaikka velvoite siinä on dieseliä pienempi, Miikkulainen sanoi.

Lounais-Suomen Koneyrittäjät on Koneyrittäjien jäsenyhdistys. Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.