Liedossa toimivan Dentson Oy:n valmistama liikkuva hammasklinikka soveltuu koululaisten hammastarkastusten tai kokonaisvaltaisen hoidon järjestämiseen uudella tavalla. Myös muita terveyspalveluja aiotaan toteuttaa liikkuvan hoitoyksikön avulla. Lue lisää.
Uutiset

Lietolaisen Dentson Oy:n kehittämät uudenlaiset liikkuvat terveyspalvelut tuovat hoidon nopeasti sinne, missä potilaatkin ovat

Liedossa toimiva Dentson Oy on suunnitellut ja valmistanut Suomessa ensimmäisen liikkuvan terveydenhuollon yksikön, jossa pystytään toteuttamaan kokonaisvaltaista hoitoa paikasta riippumatta. Ensimmäinen yksikkö on tarkoitettu suunterveydenhuoltoa varten ja sen tarkoituksena on luoda säästöjä sekä kustannustehokkuutta hoitamalla potilaita siellä missä he ovat.

Yksikön suunnitteluun on osallistunut hoitajia, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon alan ammattilaisia, joiden pohjalta yksikössä on huomioitu erityisesti viihtyvyys, työergonomia sekä potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvallisuus.

Innovaatiolla tavoitellaan tehokkuutta, kustannussäästöjä ja hoitojonojen purkamista

Dentsonin tavoitteena on liikkuvilla palveluilla auttaa kotimaista terveydenhuoltoa luomaan säästöjä. Hoitoyksiköiden avulla voidaan tehokkaalla tavalla purkaa syntynyttä hoitovelkaa ja jonoja.

Kotimainen terveydenhuolto tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa uusia innovaatioita, jotta Suomessa voidaan järjestää yhtä laadukasta ja tehokasta hoitoa, kuin aikaisemminkin. Demografiset tekijät ja megatrendit, kuten kaupungistuminen, asettavat suuria haasteita terveydenhuollon järjestämiseen.

Liikkuvat palvelut ovat pitkään olleet poliittisessa ja julkisessa keskustelussa varteenotettava työkalu sekä vaihtoehto parantamaan nykyistä järjestelmää. Nyt Suomessa ensimmäistä kertaa on mahdollista järjestää monipuolista hoitoa paikasta riippumatta.

Liikkuva hammasklinikka helpottaa ja nopeuttaa lasten ja koululaisten hammashoitoon pääsyä

Dentsonin valmistama liikkuva hammasklinikka soveltuu esimerkiksi loistavasti koululaisten hammastarkastusten tai kokonaisvaltaisen hoidon järjestämiseen uudella tavalla. Yksikkö auttaa myös välttämään esimerkiksi lasten ja nuorten putoamista hoidon piiristä pois ja näin edistää terveydenhuollon tasa-arvoa.

Jatkossa esimerkiksi lasten- ja nuorten ei tarvitse keskeyttää koulupäiväänsä pitkäksi aikaa tai vanhempien poistua työpaikaltaan kuljettamaan kouluikäisiä terveysasemalle. 

Liikkuva hammasklinikka on vasta ensimmäinen askel ja Dentson on valmistamassa myös muille terveydenhuollon sektoreille vastaavanlaisia liikkuvia hoitoyksiköitä.