Kuva: Mostphotos.
Uutiset

Kyberturvallisuuden osaajapula haaste yrityksille – yliopistot vahvistavat yhteistyötä ja lisäävät kyberturvallisuuden koulutustarjontaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella

Jyväskylän yliopisto koordinoi 2,2 miljoonan euron hanketta, joka tähtää kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Muut hankkeen toteuttajat ovat Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen tarkoituksena on vastata Suomessa olevaan kyberturvallisuusalan osaajapulaan parantamalla yliopistojen välistä yhteistyötä, avaamalla opintomahdollisuuksia yli korkeakoulurajojen sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta myös yrityksille.

Vastauksena Suomessa vallitsevaan kyberturvallisuuden osaajapulaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2022 joulukuussa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa harkinnanvaraista rahoitusta kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa.

Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen -nimistä hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja siihen osallistuvat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen rahoitus jakautuu näiden yliopistojen kesken.

Hankkeen vastuullinen johtaja professori Mikko Siponen Jyväskylän yliopistosta kertoo, että hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä valmistuvien erityisosaajien määrää Suomessa.

– Hanke lisää yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevaa kyberturvallisuuden opetustarjontaa yli korkeakoulurajojen, Siponen kertoo.

Yliopistojen välistä yhteistyötä ja koulutuksellisia ratkaisuja kehitetään niin, että tulevaisuudessa opiskelijat voisivat täydentää osaamistaan eri yliopistojen kyberturvallisuuden opintotarjonnasta huolimatta siitä missä yliopistossa ovat kirjoilla.

– Esimerkiksi Aalto-yliopiston opiskelija voisi halutessaan suorittaa myös Jyväskylän yliopiston tarjoamia kyberturvallisuuden opintojaksoja. Hanke mahdollistaa yliopistojen keskittymisen omiin vahvuuksiinsa kyberopetustarjonnassa.

Siposen mukaan tutkimukseen perustuva opetus on välttämättömyys yliopisto-opetuksessa. Hanke mahdollistaa yliopistojen oman opetuksen keskittämistä alueilla, joista yliopiston tutkijoilla on vankka tieteellinen ymmärrys.

Yliopisto-opiskelijoiden lisäksi tarkoituksena on lisätä opintotarjontaa myös jo työelämässä oleville ihmisille muun muassa verkossa tarjottavan täydennyskoulutuksen avulla.

Osaamisen puute voi rajoittaa liiketoiminnan kehitystä yrityksissä

Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Piia Perälä Jyväskylän yliopistosta kertoo, että tällä hetkellä yrityksillä on haasteita saada tarvitsemaansa kyberturvallisuusosaamista, koska osaajia ei yksinkertaisesti ole markkinoilla tarpeeksi

– Osaajapula ei heijastu ainoastaan kyberosaamisen laajuuteen yrityksissä, vaan osaamisen puute voi rajoittaa myös yrityksen liiketoiminnan kehitystä, Perälä pohtii.

Hanke pyrkii lisäämään kyberosaamisen määrää suomalaisilla työmarkkinoilla. Osaamisen lisääntyminen luo pohjaa, joka Perälän mukaan mahdollistaa yrityksille monipuolisempien, tehokkaampien ja innovatiivisempien kyberturvallisuusratkaisujen kehittämisen.

Hankkeessa vahvistetaan yliopistojen välisen yhteistyön lisäksi myös vuorovaikutusta ja opetusyhteistyötä teollisuuden ja julkisen sektorin kanssa. Koulutuksen tarjonnassa hyödynnetään tekniikan alan FITech-verkostoyliopistoa. FITech on yhdeksän suomalaisen tekniikan alalla toimivan yliopiston yhteinen verkosto, joka on perustettu lisäämään tekniikan alan yhteistyötä. Yliopistojen lisäksi verkostoon kuuluvat myös Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK).

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vastaavasti rahoitusta ammattikorkeakoulujen kyberturvallisuuden koulutusverkoston luomiseen. Tätä verkostoa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Molemmat hankkeet tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä, nostaen koulutustasoa, kehittämällä opetusta sekä tuottamalla kyberturvallisuutta laajasti kattavia opintokokonaisuuksia.