Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.
Uutiset

KKV julkaisi suosituksen valokuitualalle: “Hyvä alku, lisää kaivataan. Nyt on LVM:n ja Traficomin vuoro”

Valokuitutoimialan yritykset ovat saaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) suosituksen markkinoilla toimimiseen kuluttajasuojan näkökulmasta. Alalta on puuttunut kokonaan toimialaa koskeva ohjeistus. Tällaisen perään Valokuitunen Oy on kysellyt monta kertaa. Yhtiö on nyt aidosti ilahtunut siitä, että KKV puuttuu toimialan käytänteisiin, mutta yksinään pelkkä ohjeistus on riittämätön. Traficomin ja Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi myös lisätä toimialaa koskevaa ohjausta ja valvontaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut 30. toukokuuta valokuitutoimialan yrityksille ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on ohjata valokuitutoimialan yrityksiä ja luoda reunaehtoja koko markkinalle koskien kuluttajansuojakysymyksiä.

Suomen suurin valokuitutoimija Valokuitunen Oy pitää toimialaohjeistusta tervetulleena ja toivoo sen aidosti kehittävän valokuitumarkkinan toimintaa nykyistä läpinäkyvämmäksi ja kuluttajaystävällisemmäksi. Yhtiö kuitenkin pelkää, ettei pelkkä KKV:n ohjeistus riitä, vaan sitä pitää myös valvoa. Lisäksi Valokuitunen peräänkuuluttaa sitä, että myös Traficomin ja Liikenne- ja viestintäministeriön on osaltaan lisättävä toimialan ohjausta ja valvontaa. Ei saa olla pelkästään kaupallisten toimijoiden määritettävissä, miten ja millaiset tulevaisuuden kestävät tietoliikenneratkaisut Suomeen syntyvät.

– Olemme käyneet keskusteluja KKV:n kanssa ja nostaneet epäkohtia esille jo pitkään. Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että alalle annetaan linjauksia. Se on sekä kuluttajien että alan toimijoiden etu. On hienoa, jos toimialalle saadaan nyt vähitellen selkeyttä sallittujen toimintatapojen osalta, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.

– KKV:n ohjeistus on mielestäni hyvä alku, mutta lisää tarvitaan. Ohjausta, linjauksia ja sääntelyä tarvitaan myös LVM:n ja Traficomin suunnalta, jotta valokuitumarkkinan ongelmat saadaan ratkaistua ja Suomeen rakennettua tulevaisuuden kestävät tietoliikenneverkot, joissa kuluttajalla on vapaus valita ja kilpailuttaa. Emme saa päätyä suljettuihin verkkoratkaisuihin, joissa asiakkaat ovat riippuvaisia yhden toimijan tekemisistä, Kaunisto jatkaa.

Valokuitusen omat toimintamallit ja sopimusehdot ovat pitkään olleet linjassa sen kanssa, mitä KKV alalta nyt edellyttää. – Meille on tärkeää, että kuluttajat saavat meiltä totuudenmukaisen käsityksen itse valokuidusta, mutta myös siihen liittyvistä laajakaistapalveluista sekä sen rakentamisesta aikatauluarvioineen. Jatkossakin kehitämme toimintaamme, käymme keskustelua ja nostamme merkittäviä epäkohtia esille. Vaalimme mainettamme ja toimintaamme valokuitumarkkinassa vastuullisena toimijana, Kaunisto kertoo.