Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni vuoden 2023 tammi–maaliskuussa 11 % edellisvuoteen verrattuna.
Uutiset

Kivihiilen kulutus väheni 11 % vuoden 2023 tammi–maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni vuoden 2023 tammi–maaliskuussa 11 % edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena 620 tuhatta tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 15,6 petajoulea. Tammi–maaliskuussa kivihiiltä kului 56 % vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Pääkohdat

  • Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena 620 tuhatta tonnia, eli 11 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kivihiilen kulutus väheni vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä kahden edellisvuoden kasvun jälkeen.
  • Pitkällä aikavälillä kivihiilen kulutuksen trendi on laskeva ja tammi–maaliskuussa 2023 kivihiiltä kului 56 % vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.
  • Kivihiilen kulutus väheni tammikuussa 17 % ja helmikuussa 14 % edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Maaliskuussa kulutus pysyi edellisvuoden tasolla.
  • Kivihiilivarastot olivat maaliskuun lopussa 1 297 tuhatta tonnia eli 64 % suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Kivihiilen kulutus väheni vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä kahden edellisvuoden kasvun jälkeen

Kivihiilen kulutus väheni vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuosien 2021 ja 2022 kasvun jälkeen. Kulutus väheni tammi–maaliskuussa 11 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiilen kulutus väheni tammikuussa 17 % ja helmikuussa 14 % edellisvuodesta. Maaliskuussa 2023 kivihiilen kulutus sen sijaan pysyi vuoden 2022 tasolla. Tammikuu oli edellisvuotta leudompi, mutta maaliskuu kylmempi. Kivihiilen kulutus laski vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa.

Kivihiilen kysyntään vaikuttavat muun muassa polttoaine- ja sähkömarkkinoiden hintasuhteet ja niiden muutokset, joita on koettu erityisesti energiakriisin myötä. Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti myös kausittain. Osa kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä.

Kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi pitkällä aikavälillä, ja kivihiiltä käyttävien laitosten lukumäärä on jatkuvasti laskenut. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029.

Kivihiilivarastot olivat maaliskuun 2023 lopussa 1 297 tuhatta tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 64 % suuremmat.