Kesän 2023 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa.
Uutiset

Kesän päällystysohjelma lyhin vuosikymmeniin

Kesän 2023 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä noin 16 M€. Se on noin neljäsosan viimevuotista vähemmän. Samaan aikaa kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Päällystysohjelman pituus on noin 135 km, mikä on alle puolet viimevuotisesta. Päällystystyöt painottuvatkin vilkkaasti liikennöidyille teille. Muiden teiden korjaus on päällysteiden paikkauksen varassa.

Korkean kustannustason vuoksi päällystysmäärä jää ennätysalhaiseksi ja päällystysohjelma on lyhin vuosikymmeniin. Esimerkiksi asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, avotulikuumennuksessa käytettävän nestekaasun ja liikennepolttoaineiden hinnat ovat korkealla. Maantieverkolla on jo entuudestaan huomattavasti korjausvelkaa, joten tilanne heikkenee nyt nopeasti erityisesti keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä maanteillä.  

Päällystysmäärän jäädessä alhaiseksi, kohteet painottuvat kaikkein vilkkaimmille pääteille. Vilkkailla pääteillä on korkeammat kuntovaatimukset, siksi niiden päällystyskierto on lyhyempi. Yksittäinen lyhyt päällystysohjelma ei vielä heikennä pääteiden kuntoa, sillä ne ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa. Sen sijaan keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä teillä on jo entuudestaan merkittävässä määrin korjausvelkaa ja tänä vuonna keskivilkkailla teillä kohteita pystytään toteuttamaan vain vähän. Vähäliikenteisimmän tieverkon ylläpidossa joudutaan joustamaan rahoituksen mukaisesti. Näin lyhyellä päällystysohjelmalla kohteita ei pystytä toteuttamaan juuri lainkaan. Keskivilkkaiden ja vähäliikenteisten teiden kunto tuleekin heikkenemään entisestään.  

Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Vilkkaimpia pääteitä, joiden liikennemäärä on yli 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, päällystetään tänä vuonna yhteensä n. 110 km. Keskivilkkaita teitä, joiden liikennemäärä on n. 1 500–3 000 ajoneuvoa, päällystetään tänä vuonna vain n. 20 km. Vähäliikenteisempiä teitä, joiden liikennemäärä on alle 1 500 ajoneuvoa, pystytään päällystämään ainoastaan n. 10 km. Lisäksi täsmäpäällystetään jonkin verran lyhyitä pistemäisiä kohtia, kuten esim. liittymäalueita. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 10 km. Sekin on viime vuotta vähemmän. Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet on valittu havaittujen päällystevaurioiden ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella.  

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2023: 

 • Vt 1 Vistan etl – Valkoja, Paimio, 4 km  
 • Vt 2 Raijala – Peipohja, Huittinen ja Kokemäki, 16 km  
 • Vt 2 Järilä – Merstola, Kokemäki ja Harjavalta, 5 km  
 • Vt 2 Ulasoori – Yyteri, Pori, 9 km  
 • Vt 8 Huhko – Kuloinen, Raisio, 2 km  
 • Vt 8 Hyvelä – Söörmarkku, Pori, 3 km  
 • Vt 9 Mellilä – Karhula, Loimaa, 6 km  
 • Vt 10 Paimionjoki – maakuntaraja 37 km  
 • Vt 12 Souppaa – Tuiskulan th, Eura, 4 km  
 • Vt 23 Söörmarkku – Noormarkku, Pori, 3 km  
 • Kt 40 Raisionjoki – Kuninkoja, Raisio, 3 km  
 • Kt 43 Kalanti – Kodjala, Uusikaupunki ja Laitila, 7 km  
 • Mt 183 Strömma, Salo ja Kemiönsaari, 2 km  
 • Mt 189 Luonnonmaa, Naantali, 4 km  
 • Mt 204 Yläne – maakuntaraja, Pöytyä, 5 km  

Lounais-Suomen alkuvuoden 2023 vaihtelevat lämpötilat vaurioittivat päällysteitä vakiintunutta pakkastalvea enemmän. Talvella paikataan vain sellaiset reiät, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta pakko paikata, sillä talviaikaan paikkaus tapahtuu pääsääntöisesti kylmämassalla, joka ei kestä kunnolla kulutusta. Talvella syntyneet reiät päästäänkin paikkaamaan kunnolla vasta kesällä. Talvikauden jälkeen korjataan päällysteiden vaurioita erillisen paikkausohjelman avulla. Paikkausohjelmassa tehdään kuumamassalla kestävämpiä paikkauksia erityisesti vilkkaille ja keskivilkkaille teille. Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että teitä joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.  

Vanhat ja kuluneet päällysteet reikiintyvät helpommin. Rahoitussyistä päällystyskierto on monesti liian pitkä ja päällyste ehtii vaurioitumaan monin tavoin ennen tien uudelleen päällystämistä. Esimerkiksi valtatiellä 10 on huomattavia päällystevaurioita 38 kilometrin matkalla. Samoin maantiellä 189 Naantalissa ja maantien 192 alkupäässä on runsaasti kuoppia. Vt 10 ja mt 189 ovat ensi kesän päällystysohjelmassa, mutta mt 192 päällystevauriot hoidetaan paikkaamalla.  

Päällystystöissä käytettävien raaka- ja polttoaineiden hinnat ovat yhä korkealla. Kustannusten muutoksiin pitää edelleen varautua. Esimerkiksi öljytuotteiden hintatason heittelyt päällystyskauden aikana voivat vaikuttaa toteutettavien kohteiden määrään. Tienpidon suunnittelussa tarkkaillaan muutoksia ja varaudutaan ohjelman päivittämiseen kauden aikana.