Yli puolta miljoonaa palkansaajaa edustavan, Suomen suurimman työttömyyskassan YTK Työttömyyskassan jäsenten näkemys on selvä: Suomessa pitäisi tehdä enemmän työllisyyden parantamiseksi.
Uutiset

Jättikysely: 70 % haluaa lisätoimia työllisyyden parantamiseksi

Vain 9 % vastaajista lyhentäisi ansioturvan kestoa. Mielipiteensä kertoi yli 18 500 YTK:n jäsentä.

  • 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että Suomessa pitäisi tehdä enemmän työllisyyden parantamiseksi. 
  • Suosituimpia keinoja työllisyyden parantamiseksi olivat työttömien opiskelun ja uudelleenkouluttautumisen helpottaminen (63 %) sekä työllistymispalveluiden saatavuuden parantaminen (52 %). Vähiten kannatusta sai ansioturvan keston lyhentäminen (9 %).
  • 80 % vastaajista piti hyvänä ajatuksena, että työttömyyskassat saisivat auttaa jäseniään työllistymään. 

Yli puolta miljoonaa palkansaajaa edustavan, Suomen suurimman työttömyyskassan YTK Työttömyyskassan jäsenten näkemys on selvä: Suomessa pitäisi tehdä enemmän työllisyyden parantamiseksi. Tätä mieltä oli lähes 13 000 jäsentä eli 70 % yli 18 500 kyselyyn vastanneesta. 26 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa ja vain 4 % oli sitä mieltä, että lisätoimia ei kaivata.


”Viesti on selvä. Suomi tarvitsee korkeampaa työllisyysastetta ja siksi lisätoimia työllisyyden tukemiseksi tarvitaan”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.


Mitä vanhemmista vastaajista oli kyse, sitä suurempi osa kannatti lisätoimia työllisyyden parantamiseksi. Erot nuorempiin ikäluokkiin eivät kuitenkaan olleet suuria. Kun tuloksia tarkastellaan vastaajien työtilanteen mukaan, näkyy että lisätoimia kannattavat eniten (72 %) kokopäivätyössä olevat jäsenet. Lomautetut sekä osa-, pätkä- tai keikkatöissä olevat kaipasivat lisätoimia työllisyyteen muita vähemmän.


Vastaajien koulutustason suhteen erot eivät olleet suuria, mutta korkeakoulutetut kannattivat työllisyystoimia kaikkein eniten (73 %). 


Tuen lisäämistä kannattaa valtaosa, lisävelvoitteita vähemmistö

Millä keinoin työllistymistä sitten pitäisi parantaa? YTK Työttömyyskassan kyselyssä oli seitsemän erilaista keinovaihtoehtoa, jotka ovat olleet esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vastaajat saivat valita näistä niin monta kuin halusivat.

Selvästi eniten kannatusta sai työttömien opiskelun ja uudelleentyöllistymisen tukeminen (63 %) sekä työllistymisen palveluiden saatavuuden parantaminen (52 %). 

Vähiten kannatettiin ansioturvan keston lyhentämistä (9 %) sekä sen ehtojen tiukentamista (11 %). Lähes joka neljäs vastaaja (23 %) kannatti kuitenkin ansioturvan porrastamista.

”Tuen ja palveluiden lisääminen saavat jäseniltämme selvästi enemmän kannatusta kuin tuen lyhentäminen tai ehtojen tiukentaminen”, Auli Hänninen toteaa.


Työttömyyskassa haluaisi auttaa, mutta laki kieltää 

YTK Työttömyyskassa on jo pitkään halunnut, että työttömyyskassat saisivat olla mukana tukemassa työllistymistä muun muassa kohdentamalla tietoa avoimista työpaikoista, mutta laki ei tätä salli. Työttömyyskassat saavat ainoastaan maksaa ansiosidonnaista päivärahaa.

”Meillä on jo nyt paljon tietoa jäsenistä, mikä auttaa työllistämisen tukemisessa. Lisäksi jäsenillä on luonnollinen tarve käyttää sähköistä asiointiamme, koska sitä kautta haetaan etuutta. Tässä samassa paikassa voisimme luontevasti kertoa työmahdollisuuksista ja koulutuksista”, Auli Hänninen kertoo.

​​​​​​​Peräti 80 % kyselyn vastaajista kannatti lakimuutosta, joka antaisi työttömyyskassoille mahdollisuuden auttaa jäseniään työllistymään. Muutosta vastusti vain 3 % vastaajista.