Pätevyysvaatimukset LVI-alalle
Toisin kuin kansalaiset usein luulevat, LVI-asennuksia saa tehdä ilman alan koulutusta. Tästä olisi syytä huolestua, koska yksittäisten vesivahinkojen taustalla on useimmiten juuri asennusvirhe. Kuva: LVI-TU ry
Uutiset

LVI-TU ry haluaa myös LVI-asentajille oman ammatillisen tutkinnon

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan lakiesitystä, jonka mukaan 1.1.2024 jälkeen erityisalojen työnjohtajien pätevyyden toteaisi rakennusvalvonnan sijasta erillinen laitos. Työnjohtajien kelpoisuudesta päätöksen tekisi edelleen rakennusvalvonta, mutta pätevyys osoitettaisiin pätevyyden toteamislaitoksen antamalla erillisellä todistuksella. 

– LVI-asennuksissa on tärkeää, että työn laadusta vastaavalla henkilöllä on riittävä pätevyys, mutta olisiko aika huolehtia myös siitä, että asentajakin on pätevä? kysyy erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

Toisin kuin kansalaiset usein luulevat, LVI-asennuksia saa tehdä ilman alan koulutusta. Tästä olisi syytä huolestua, koska yksittäisten vesivahinkojen taustalla on useimmiten juuri asennusvirhe. Asiassa yleensä auttaisi, jos asentajalta vaadittaisiin alan ammatillisen tutkinnon suorittamista.

LVI-asennusten osaamisvaatimukset on lisääntyneet

Mäkinen muistuttaa, että LVI-asennukset ovat muuttuneet paljon sitten 1970-luvun. Nykyiset järjestelmät ovat huomattavan kehittyneitä toiminnoiltaan ja materiaaleiltaan. Toimiakseen oikein niiden asentaminenkin vaatii jo pidemmälle kehittynyttä osaamista.

– Esimerkiksi nykyisten lämmitysjärjestelmien virittäminen energiatehokkaaksi tai ilmanvaihdon säätäminen vaativat monimutkaisten prosessien ymmärtämistä ja oikeiden työmenetelmien käyttämistä, Mäkinen toteaa.

– Nykyään asentajan on todella osattava käyttää päätäänkin. Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot ovat aivan keskeisiä vaatimuksia, joiden hallintaa edellytetään nykyisin jo tutkinnoissakin.

Pätevyysvaatimuksista on hyviä kokemuksia

LVI on iso osa talotekniikka-alaa, jonka toisen pääosan muodostaa sähköala. Useat yritykset tarjoavat asennuspalveluja molempiin ja tulevaisuudessa näiden osa-alueiden uskotaan edelleen lähestyvän toisiaan. Rakennusten olosuhteita ylläpitäviin järjestelmiin liittyy runsaasti myös automatiikkaa, jonka kehitys on nopeaa.

– Sähköasennusten osalta pidetään täysin selvänä, että asentajallakin on oltava koulutuksella hankittu pätevyys jo työuran alusta lähtien. Tästä on pitkä kokemus ja asiaa ei kyseenalaisteta laisinkaan, kertoo toimitusjohtaja Mika Hokkanen LVI-TU:sta. 

– Yritykset ja asiakkaat ovat tottuneet toimimaan sähköalan pätevyyksien kanssa, joten ihmettelen, miksei asia hoituisi myös LVI-alan asennusten osalta yhtä hyvin.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 1,6 miljardia euroa, ja ne työllistävät reilut 8 500 henkilöä. LVI-TU on vahva erikoisurakointiliitto osana Rakennusteollisuus RT:tä. Lisätietoja lvi-tu.fi