Uuden konserttitalon pääsisäänkäynti. Kuvat: PES-Arkkitehdit Oy
Uutiset

Harmonia toteuttaa Turun konserttitalon  – katso kuvat

Turun konserttitaloa koskevan tarjouskilpailun voittajaksi on valittu kilpailutuksessa parhaat pisteet saanut ryhmittymä Harmonia. Ryhmittymän muodostavat Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy sekä alihankkijana Laidun-design Oy. Turun kaupunginvaltuusto teki asiasta päätöksen maanantaina 18.10. Seuraavaksi käynnistetään konserttitaloa koskeva hankesuunnittelu.

Konserttitalo Itäisen rantakadun suunnasta.

– Uusi konserttitalo on koko kaupungin yhteinen hanke, jonka toteuttaminen tukee kaupungin kehittämisen tavoitteita. On hienoa, että valtuusto on nyt tehnyt päätöksen allianssikumppanin hankinnasta, ja koko hanke etenee aikataulun mukaisesti. Aivan kuten pormestariohjelmaan on kirjattu, päätös mahdollistaa konserttitalon rakentamisen niin, että TFO voi siirtyä uusiin tiloihin suoraan ilman väistötiloja, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

– Uusi konserttitalo istuu luontevasti osaksi kehittyvää Aurajoen kulttuurirantaa.

Suunnitteluratkaisu kunnioittaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Kaupunginteatterin ja virastotalon muodostamaa kokonaisuutta. Konserttitalo muodostaa Kaupunginteatterin kanssa luontevan kokonaisuuden, jossa rakennusten väliin syntyy uusi urbaani aukio, jonne sijoittuu myös Konserttitalon pääsisäänkäynti. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri hakee innoituksensa ympäröivistä rakennuksista, mutta on kaarevilla muodoillaan näitä pehmeämpi.

Kuva lämpiöstä.

– Yleisötilat, aulat ja lämpiöt avautuvat joelle päin ja luovat aktiivisen ja avoimen ilmeen koko rakennukselle sekä viestivät myös toiminnasta ulospäin.  
Suunnitelma ilahduttavalla tavalla kunnioittaa arvokasta ympäristöään mutta uskaltaa rohkeasti tuoda myös oman aikamme vivahteet osaksi tulevaa kaupunkikuvaa, kehuu ratkaisua kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

– Suunnitelma myös selkeästi osoittaa, että valittu sijainti on paitsi kaupunkikuvallisesti luonteva myös kooltaan riittävä sekä myös hyvin monipuolisia toiminnallisia synergiahyötyjä Kaupunginteatterin kanssa tarjoava. Yhdessä ne tulevat muodostamaan pohjoiseurooppalaisittain aivan poikkeuksellisen kulttuurikokonaisuuden.

Konserttisaliin huippuakustiikka

Rakennukseen tulee kaksi salia, konserttisalina toimiva 1300-paikkainen pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali.

Sisäkuva salista.

Pääsali suunnitellaan orkesterimusiikin esittämisen ehdoilla, ja huippuluokan akustiikasta tulee vastaamaan hankkeeseen myöhemmässä vaiheessa valittava akustikko. Orkesterimusiikin esittämisen lisäksi pääsali soveltuu myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten sähköisesti vahvistettavan musiikin esittämiseen, kokous- ja kongressikäyttöön sekä pienimuotoisiin esityksiin. Orkesterimonttu mahdollistaa mm. oopperan esittämisen.

Sali on muodoltaan sovellettua kenkälaatikkomallia. Se muodostaa talon sydämen ja saliin tuleva päivänvalo antaa talolle selkeän karaktäärin myös illalla. Sisätilan muodot ovat kaarevia ja dynaamisia. Puupinnat luovat tilaan lämpimyyttä.

Näyttämö on mitoitettu 100 esiintyjälle, ja osa näyttämöstä on laskettavissa orkesterimontuksi.  

Ilmakuva konserttitalosta.

Filharmonisen orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen sanoo olevansa erittäin innostunut voittaneesta ehdotuksesta:

– Tavoitteena on ollut luoda avoin ja kutsuva konserttitalo, joka on täynnä monipuolista, erilaiset yleisöt tavoittavaa toimintaa ja josta voi muodostua uudenlainen julkinen kaupunkitila. Voittanut ehdotus täyttää nämä tavoitteet erinomaisesti.

– Voittajaehdotuksen tilaratkaisut mahdollistavat ensiluokkaisen ja elämyksellisen asiakaskokemuksen, oli kyseessä sitten orkesterin konsertti, viihdekonsertti, koululaisryhmän vierailu tai ravintolakäynti.

– Yhdysosa kaupunginteatteriin synnyttää kahdesta rakennuksesta kokonaisuuden, joka voi ainutlaatuisella tavalla palvella tapahtumissa tai kongressikäytössä sekä edistää asiakaspalvelun ja henkilökunnan yhteiskäytön kehittämistä. Erinomainen piirre on, kun konserttitalo ja teatteri yhdistyvät luontevin sisäyhteyksin sekä asiakkaiden että talojen sisäisten henkilöstö-, palvelu- ja tekniikkatoimintojen osalta.

Kattoterassi.

Kolme ehdotusta toisessa vaiheessa

Tarjouskilpailun toisessa vaiheessa vertailussa oli mukana kolme ehdotusta. Voittanut Harmonia sekä lisäksi Ryhmittymä Aural (Skanska Talonrakennus Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Skanska Infra Oy ‒ nimettyinä alihankkijoina Henning Larsen Architects A/S, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy) sekä Ryhmittymä SRV – ALA (SRV Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto ALA Oy ‒ nimettynä alihankkijana Akukon Oy).

Valintaa ei tehty yksinomaan suunnitteluratkaisun perusteella. Vertailu tehtiin laadullisten tekijöiden (painoarvo 80 %) ja hintaosan perusteella (painoarvo 20 %).  

– Saimme kolme hyvää tarjousta tähän haastavaan ja kunnianhimoiseen hankkeeseen. Erinomaiset tarjoukset antoivat hyvän pohjan vertailulle ja päätökselle, ja osoitamme lämpimät kiitokset kaikille osallistuneille ryhmittymille, sanoo arviointiryhmän puheenjohtaja ja hankkeen vetäjä, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

– Konserttitalon hankintamenettelyksi valittiin projektiallianssi. Tällä tavoin pyritään varmistamaan, että korkeat laatuvaatimukset omaava ja arvokkaalle paikalle rakentuva ainutlaatuinen rakennus toteutetaan tilaajan asettamien tavoitteiden ja tavoitekustannusten mukaisina.

– Nyt esitelty ehdotussuunnitelma on sellaisenaan hyvä lähtökohta kehitysvaiheen suunnittelulle. Suunnitelma tulee tarkentumaan ja muuttumaan moneltakin osin kehitysvaiheen aikana seuraavan puolentoistavuoden aikana. Samalla nyt esitellyn ehdotussuunnitelman periaatteet tarkentuvat tavoitekustannuksen ja muiden tilaajan tavoitteiden puitteissa lopullisiksi toteutussuunnitelmiksi. Tämän jälkeen rakentamispäätös on mahdollista tehdä kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2023, jolloin rakennus olisi käyttöönotettavissa vuoden 2025 loppuun mennessä, Suonpää sanoo.