”Hyvinvointialue aloittaa – säilyykö valinnanvapaus?” -tilaisuuden toteuttivat Turun Yrittäjät.
Uutiset

Hankintaosaamisen taso huolettaa yrittäjiä

Turun Yrittäjät järjestivät torstaina 5.5. mediatilaisuuden otsikolla ”Hyvinvointialue aloittaa – säilyykö valinnanvapaus?”. Keskustelua syntyi erityisesti hyvinvointialueiden hankintaosaamisen tasosta, yrittäjien osallisuudesta soten valmistelussa sekä palvelusetelin kohtalosta.

Aihetta alustivat ja keskusteluun johdattelivat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Antti Parpo, Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Jussi Orell, Siivouspalvelu Kotan toimitusjohtaja Anna Kotamäki, Turun Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Rantanen, hankinta-asiamies Jorma Saariketo sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen.

Puheenvuorossaan Parpo selvitti hyvinvointialueen valmistelujen tämänhetkistä tilannetta. Yrittäjien kannalta kriittisen palvelustrategian työstöön alueella ei olla vielä ehditty. Myös hankintaosaaminen oli keskusteluissa tapetilla.

– Yksi tärkeä teema tulee olemaan hankintaosaamisen parantaminen. Ei voi olla niin, että sotealan substanssijohtajat pyrkivät nyt jo pienten aikaresurssien puitteissa tekemään myös hankintoja, Parpo totesi.

Siivousalan yrittäjä Anna Kotamäki kertoi tilaisuudessa omista hankintoihin liittyvistä kokemuksistaan, joissa pienet ja keskisuuret siivousalan yritykset ovat jääneet isompien toimijoiden jalkoihin.

– Pk-yritysten on mahdotonta painaa hintoja niin alas kuin mihin suuret kansainvälisillä omistajatahoilla varustetut yritykset pystyvät. Julkisiin hankintoihin tulisi lisätä hinnan lisäksi myös muita kriteerejä, kuten se millaisella arvopohjalla yritystoimintaa tehdään, ja kuinka yritykset pitävät huolta matalapalkka-alalla toimivista työntekijöistään, Kotamäki kommentoi.

Mikko Rantanen ilmaisi huolensa laissa määritellyn ”riittävän omantuotannon tason” osalta, joka jättää auki sen, kuinka suuren roolin yksityinen ja kolmassektori saavat palvelutuotannossa. Lisäksi Rantanen peräänkuulutti puheenvuorossaan palvelusetelien käyttöönottoa.

– Palvelusetelit purkavat jonoja, tukevat asiakkaan osallisuutta ja valinnanvapautta sekä ennen kaikkea edistävät paikallista elinvoimaa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Hakkarainen oli samoilla linjoilla.

– Kuitenkin palvelusetelin arvon on oltava realistinen. Tällä hetkellä kunnat käyttävät palveluseteliä pääasiassa säästötoimenpiteenä eikä se ole reilua yrittäjiä kohtaan. Myöskään palvelusetelin käytöstä ei saa aiheutua yrittäjälle kohtuuttomasti byrokratiaa, painotti Hakkarainen.

Yrittäjien keskeinen viesti hyvinvointialueen päättäjille oli yrittäjien osallisuuden lisääminen jo valmisteluvaiheessa. Paikan päällä olleita yrittäjiä huoletti myös uudistuksen kiireellinen aikataulu.

– Kiire ei voi olla peruste huonolle päätöksenteolle, Hakkarainen totesi.

Hyvinvointialueen johtaja Antti Parpo rauhoitteli yrittäjäkuntaa toteamalla, että kaikki voimassa olevat sopimukset siirtyvät vuoden vaihteessa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

– Olemassa olevilla sopimuksilla tullaan jatkamaan toistaiseksi. Pidän myös todennäköisenä, että yrityksillä tulee olemaan myös tulevaisuudessa merkittävä rooli palveluiden tuottamisessa.