Uutiset

Hallitus linjasi yrittäjyyden edistämistä periaatepäätöksellään

Valtioneuvosto teki 21.4.2022 periaatepäätöksen yrittäjyydestä. Panostamalla vahvaan yrittäjyyspolitiikkaan Suomi kykenee monipuolistamaan elinkeinorakennetta ja luomaan kestävän kasvun edellytyksiä kaiken kokoisille yrityksille. Periaatepäätös on voimassa vuosina 2022 – 2027.

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä perustuu hallitusohjelman kirjauksen mukaiseen yrittäjyysstrategiaan. Yrittäjyyden periaatepäätöksen tarkoituksena ja visiona on lisätä yritysten luottamusta työllistää, kehittää liiketoimintaa ja investoida Suomessa sekä kasvaa ja kansainvälistyä. Visio pyrkii myös lisäämään luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa ryhtyä yrittäjäksi. Lisäksi visiossa on tavoitteena lisätä Suomen houkuttelevuutta, jotta osaavat ulkomaiset työntekijät ja opiskelijat haluavat työllistyä Suomeen tai toimia yrittäjinä Suomessa. 

Valtioneuvostolla on tärkeä rooli olla tukemassa yrittäjyyden toimintaympäristön kehitystä yritys- ja elinkeinorakennetta monipuolistavaksi ja uudistavaksi. Periaatepäätöksen tavoitteena on: 

  1. Lisätä yritysten kasvumahdollisuuksia vauhdittamalla kestävää kasvua, työllistämistä ja uudistumista huomioiden erityisesti digivihreään siirtymään liittyvään kaksoishaasteeseen vastaaminen.
  2. Huolehtia pk-yritysten toimintaympäristön pitkäjänteisestä kilpailukyvystä.
  3. Etsiä ratkaisuja kohtaannon parantamiseksi sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi yrityksille. Vahvistaa pk-yritysten osaamisen johtamista sekä työnantaja- ja rekrytointiosaamista osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. 
  4. Mahdollistaa joustavat siirtymät työn tekemisen ja yrittäjyyden välillä, lisätä sääntelyn selkeyttä ja ennakoitavuutta sekä kehittää yrittäjän sosiaaliturvaa. Lisätä yrittäjien jaksamista.
  5. Edistää onnistuneiden omistajanvaihdosten edellytyksiä.
  6. Lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa yli hallituskausien.

Yrittäjyyden toimintaympäristön ollessa myllerryksessä, on tärkeää huolehtia siitä, että tunnistetaan myös pidemmän aikavälin strategiset linjaukset ja käytännön toimenpiteet, joilla tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistumista ja kannustetaan pk-yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan kestävästi.  Pidemmän aikavälin linjaukset ovat erityisen tärkeitä toivuttaessa kriiseistä, sillä mm. investointien matala taso ja haasteet työvoiman saatavuudessa saattavat hidastaa talouskasvua enemmän kuin vertailumaissa. Siksi on tärkeää helpottaa pidemmän aikavälin rakenteellista uudistumista ja siirtymää uudenlaisiin työn sisältöihin, uudentyyppiseen yritystoimintaan ja kansainvälistymiseen. Yrittäjyyden toimintaympäristön tulee tukea ja kannustaa kaikenlaisia pk-yrityksiä uudistumaan ja edistää uutta yrittäjyyttä sekä houkutella ulkomaalaisia investointeja ja yrityksiä Suomeen.

Toimeenpanon ja seurannan kannalta keskeinen yhteistyörakenne on yrittäjyyden neuvottelukunta, jonka käynnistämistä periaatepäätös esittää.  Lisäksi toimeenpanossa laaditaan säännöllisesti tilannekuva yrittäjyydestä sekä seurataan yrittäjyyden kehittymistä valittujen seurantaindikaattoreiden osalta.