Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen
Uutiset

Finnveran Lounais-Suomen aluekatsaus 1–6/2023: Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kasvoi – myös investointien ja yrityskauppojen rahoitus piristyi

Pk- ja midcap-yritysten rahoituskysyntä näyttää nousevan edellisvuoden kuopasta. Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa 2023 rahoitusta Varsinais-Suomen pk- ja midcap-yrityksille 57 miljoonaa euroa ja Satakuntaan 21 miljoonaa euroa. Molempien maakuntien osalta myönnetty rahoitus kasvoi yli 10 prosenttia. Varsinais-Suomessa myös rahoitettujen investointien arvo kääntyi selvään kasvuun. Teollisuus on veturitoimiala, johon maakuntien rahoituksesta kohdistui jälleen yli 60 prosenttia. Yrityskauppoihin kohdistui edellisvuotta enemmän rahoitusta, etenkin Satakunnassa yritysten omistajanvaihdosmarkkina vilkastui.

Finnvera myönsi Varsinais-Suomen pk- ja midcap-yrityksille rahoitusta alkuvuonna 57 miljoonaa euroa (51). Finnveran rahoitusosuus maakunnan yritysten hankkeista oli 41 prosenttia, mikä tarkoittaa, että Finnveran, muiden rahoittajien ja yrityksen omalla rahoituksella yritykset pystyivät toteuttamaan 139 miljoonan euron hankkeet. Maakunnassa rahoitettujen investointien arvo jopa kolminkertaistui 62 miljoonaan euroon (20).

– Ilahduttavasti Varsinais-Suomessa rahoitettujen investointien arvo kasvoi selvästi. Kasvua oli niin yrityskaupoissa, rakennusinvestoinneissa kuin kone- ja kalustoinvestoinneissa. Satakunnassa selvintä kasvua oli yritysten kauppoihin ja vientiin liittyvien toimitusten rahoittamisessa, mikä kertoo liiketoiminnan piristymisestä, sanoo Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen.

Satakunnassa Finnvera rahoitti pk- ja midcap-yrityksiä tammi–kesäkuussa 21 miljoonalla eurolla, ja määrä kasvoi edellisvuodesta 15 prosenttia. Rahoitettujen investointien arvo laski Satakunnassa kuudella prosentilla, mutta rahoitettujen toimitusten arvo kasvoi selvästi lähes 80 prosenttia reiluun 9 miljoonaan euroon (5).

– Viime aikoina on kuultu huolestuttavia uutisia teollisuuden tilauskannan selvästä laskusta ja Suomelle tärkeän vientimaan Saksan talouden supistumisesta. Näillä saattaa olla suuriakin negatiivisia vaikutuksia myös suomalaisille pk-yrityksille. Toisaalta näyttää siltä, että korkojen nousuvauhti tasaantuu ja inflaatio on taittumassa, mitkä tuovat helpotusta yritysten kustannuspaineisiin ja sitä kautta yritysten tulevaisuuden näkymiin, Pelkonen sanoo.

Toimialoittain rahoituksen jakaumassa ei yllätyksiä – suurin osa rahoituksesta teollisuuteen

Lounais-Suomi on teollisuusvaltaista aluetta, mikä näkyy Finnveran rahoituksen toimialoittaisessa kohdentumisessa. Varsinais-Suomessa Finnveran rahoitus teollisuuteen kasvoi yli kolmanneksella, ja Satakunnassakin lähes neljänneksellä edellisvuoden vastaavasta ajasta.

– Lounais-Suomessa teollisuuden osuus Finnveran rahoituksessa on edelleen merkittävä. Tämä kertoo siitä, että teollisuus on päätoimialana vahva veturi maakunnissa, työllistää ja tuottaa alueelle hyvinvointia. Muissa toimialoissa ei ole euromääräisesti merkittäviä muutoksia, mutta rahoituksen määrässä näkyy lievää alavireisyyttä. On toivottavaa, että yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen piristyy ja elinkustannusten nousu hellittää, jotta ostovoima paranee ja alkaa näkyä myös kaupan tai palveluvaltaisten alojen näkymissä, Pelkonen sanoo.

Yrityskauppojen rahoitus Varsinais-Suomessa junnaa, Satakunnassa selvää kasvua

Finnvera oli alkuvuonna mukana rahoittamassa Varsinais-Suomessa 25 yrityksen omistajanvaihdosta. Lukumäärä pysyi ennallaan, mutta euromääräisesti rahoitus kasvoi 66 prosenttia 8,8 miljoonaan euroon. Rahoitettujen hankkeiden keskikoko on siis kasvanut.

Satakunnassa myös rahoitettujen yrityskauppojen lukumäärä kasvoi 24 prosentilla. Finnvera oli rahoittamassa 21 yrityskauppaa yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Euromääräisesti rahoitus kasvoi jopa 90 prosenttia edellisvuodesta.

– Ottaen huomioon yrityskauppojen tärkeyden yritysten ja talouden elinvoimalle, Satakunnan luvut ovat todella tervetulleita. Koko Suomessa rahoitettujen yrityskauppojen lukumäärä laski 9 prosenttia ja euromääräisesti rahoitus kasvoi lievästi 2 prosenttia. Varsinais-Suomessa Finnveran rahoittamien omistajanvaihdosten määrä on huolestuttavasti jäänyt junnaamaan alhaiselle tasolle, ja määrä on puolet huippuvuosista. Kaiken kaikkiaan talouden epävarmuus ja rahoituskustannusten nousu on saattanut vaikuttaa yrityskauppojen toteutumiseen, Pelkonen arvioi.

Finnvera lisäsi rahoituksen saatavuutta uusilla tuotteilla

Helmikuussa käynnistyi Finnveran suoran vientiluoton myöntäminen alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin, ja kesäkuussa markkinoille saatiin ilmasto- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina, jotka mahdollistavat vakuudettoman ja edullisen täydentävän rahoituksen saamisen EU-rahoituskriteerit täyttäviin hankkeisiin.

– Kasvua on viime aikoina nähty etenkin erilaisissa vihreän siirtymän investoinneissa ja hankkeissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Finnvera pyrkii luomaan koko ajan uusia rahoitusratkaisuja vastaamaan yritysten muuttuviin tarpeisiin ja madaltamaan kynnystä investointeihin. Kannustamme yrityksiä ottamaan yhteyttä ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Toivomme uusien rahoitustuotteiden käytön lisääntyvän ja yritysten investointirahoituksen saatavuuden näin paranevan, Pelkonen sanoo.