Maaseutuelämää
Suomalaisista 41 prosenttia identifioituu kaupunkilaisiksi, 23 prosenttia maalaisiksi ja 29 prosenttia molemmiksi. 60 prosenttia asuisi mielellään maaseudulla, jos se vain olisi mahdollista. Tämä kuva Turusta, missä voi paikoin elää maaseutuelämää.
Uutiset

EVA: Enemmistö suomalaisista katsoo, että maaseudun kriisi vaarantaa kansallisen yhtenäisyyden

Suomalaisista 57 prosenttia katsoo, että maaseudun kriisin syventyminen vaarantaa kansallisen eheyden, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Vain 13 prosenttia torjuu väitteen.

Suomalaisten suhtautuminen maaseutuun on laajalti arvostavaa, mutta käsitykset maaseudun tilanteesta ja tuen tarpeesta eriävät. Siinä missä maaseutuväestö katsoo elävänsä keskellä kriisiä, kaupunkilaisten näkemyksiä maaseudun tilanteesta leimaa vähäisempi huolestuneisuus ja osin myös kiinnostuksen puute.

– Maaseudun protesti voi yllättää demokraattisessa prosessissa. Maaseudun äänet sinetöivät Ison-Britannian eron EU:sta, Yhdysvalloissa maaseutu tukee Donald Trumpia ja Ruotsissa ruotsidemokraatit nousivat maaseutuäänillä vaalien kakkoseksi. Tulosten valossa Suomessa on syytä miettiä, miten maaseudulle voidaan luoda positiivisia tulevaisuudennäkymiä. EVA on esittänyt ratkaisuksi päätösvallan ja vastuun jakamista aiempaa enemmän maakunnille itselleen, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaisista 41 prosenttia identifioituu kaupunkilaisiksi, 23 prosenttia maalaisiksi ja 29 prosenttia molemmiksi. 60 prosenttia asuisi mielellään maaseudulla, jos se vain olisi mahdollista.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Lue lisää EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta

Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.