CRST Oy toteuttaa suomalaisen lääkekehitysyhtiö Herantis Pharman lääkeaihion ensimmäisen kliinisen tutkimuksen Turussa
Uutiset

CRST Oy toteuttaa suomalaisen lääkekehitysyhtiö Herantis Pharman lääkeaihion ensimmäisen kliinisen tutkimuksen Turussa – tavoitteena uudenlainen lääke Parkinsonin taudin hoitoon

Clinical Research Services Turku – CRST Oy toteuttaa kliinisiä tutkimuksia uusilla ja markkinoilla olevilla lääkkeillä, elintarvikkeilla ja lääkinnällisillä laitteilla tutkimuskeskuksissaan Turussa ja Helsingissä. CRST Oy ja suomalainen lääkekehitysyhtiö Herantis Pharma Oyj allekirjoittivat merkittävän kliinisen tutkimushankkeen toteutukseen liittyvän sopimuksen joulukuun alussa. Herantis Pharma on keskittynyt kehittämään Parkinsonin taudin etenemistä hidastavaa lääkehoitoa. Yhtiö on valinnut HER-096 -lääkemolekyylin kliinisen tutkimuksen toteuttajaksi CRST Oy:n ja tutkimus on tarkoitus käynnistää kevään 2023 aikana Turussa.


Tutkimus on 1 vaiheen kliininen lääketutkimus, jossa tutkitaan ihonalaisesti annostellun HER-096-tutkimuslääkkeen kerta-annosten turvallisuutta, siedettävyyttä ja pitoisuuksia terveillä vapaaehtoisilla henkilöillä. Kliinisen tutkimusvaiheen suunnittelutyötä on tehty tiiviisti kuluvan vuoden aikana. Tutkimus voidaan aloittaa arviolta vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana viranomaislupien varmistumisen jälkeen.


Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy lukuisia vaikeita oireita, kuten vapina, yleinen liikkumisen hidastuminen, lihasjäykkyys ja puheentuoton vaikeutuminen. Oireet aiheutuvat dopamiinia tuottavien hermosolujen rappeutumisesta keskiaivoissa. Nykyiset hoidot lievittävät taudin oireita, mutta taudin etenemistä hidastavia hoitoja ei vielä ole.
Tutkimuksessa käytettävä HER-096 –molekyyli on kehitetty elimistössä luonnollisesti esiintyvän hermosoluja suojaavan CDNF-molekyylin pohjalta.


Lisätietoja:
Antti Iitiä | CEO
Clinical Research Services Turku-CRST Oy
antti.iitia@crst.fi
+358 40 7096510