Kiertoravinne Oy
Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kiertoravinne välittää Gasumin biokaasulaitoksilta noin 250 000 tonnia mädätysjäännöstä ja kierrätysravinteita vuodessa, mikä on noin puolet Gasumin Suomen kokonaistuotannosta.
Uutiset

Biolan, Gasum ja Pöytyän Maanparannus yhdistivät voimansa kierrätysravinteissa – Uusi Kiertoravinne Oy palvelee teollisuutta ja maataloutta koko Suomessa

Biolanin, Gasumin ja Pöytyän Maanparannuksen uusi yhteisyritys Kiertoravinne Oy toimittaa teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin biokaasulaitosten mädätepohjaisia lannoitetuotteita ja kierrätysravinteita. Kierrätysravinteiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa niiden hyvän saatavuuden ja peltomaan kasvukunnolle positiivisten vaikutusten vuoksi.

Biolan, Gasum ja Pöytyän Maanparannus ovat yhdistäneet elokuun alussa voimansa yhteisyritys Kiertoravinne Oy:ssa. Kiertoravinne on alun perin Biolanin vuonna 2021 perustama, kierrätysravinteisiin keskittyvä yritys. Elokuun alusta sen omistuspohja laajeni, ja nyt yrityksen omistavat Biolanin lisäksi sen tytäryhtiö Novarbo Oy, Gasum Oy ja Pöytyän Maanparannus Oy.

Kiertoravinne Oy jatkaa Gasumin ravinteiden parissa tekemää työtä kehittäen biokaasulaitosten ja teollisuuden sivuvirroista maatalouden ja teollisuuden käyttöön soveltuvia ravinteita, lannoitteita, lisäaineita ja maanparannusaineita. Lisäksi yrityksen valikoimaan kuuluvat Biolanin valmistamat Arvo-lannoitteet ja Arvo-kompostit peltoviljelyyn sekä Pöytyän Maanparannuksen kalkitusaineet peltokäyttöön.

– Suomessa ei vielä ole kovin montaa kierrätysravinteiden parissa toimivaa yritystä. Yhdistämällä Gasumin, Biolanin ja Pöytyän Maanparannuksen osaamisen voimme muodostaa maataloutta ja teollisuutta valtakunnallisesti palvelevan paketin, joka pystyy vastaamaan suuren mittakaavan kysyntään, Gasumin biokaasutuotannon johtaja Ari Suomilammi sanoo.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Kiertoravinne välittää Gasumin biokaasulaitoksilta noin 250 000 tonnia mädätysjäännöstä ja kierrätysravinteita vuodessa, mikä on noin puolet Gasumin Suomen kokonaistuotannosta. Lisäksi on suunnitteilla, että kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitosten ravinnetuotanto siirtyy Kiertoravinteen käyttöön reilun vuoden siirtymäjakson jälkeen.

Kierrätysravinteiden ja -lannoitteiden kysyntä on kasvussa

Kierrätysravinteiden kysyntä on kasvanut selvästi viimeisten muutaman vuoden aikana. Tähän ovat vaikuttaneet tuotteiden hyvä saatavuus ja niiden hintataso verrattuna yleisimmin käytettyihin kivennäislannoitteisiin. Sota Ukrainassa on vaikuttanut merkittävällä tavalla kivennäislannoitteiden valmistukseen ja maahantuontiin. Kierrätysravinteet ovat kilpailukykyinen ja myös ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisille lannoitteille.

– Biolan on koko historiansa ajan käyttänyt kierrätysraaka-aineita, ja Kiertoravinne Oy:n perustaminen on sille luonnollista jatkumoa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on heikentänyt peltolannoitteiden saatavuutta, ja haluamme yhdessä Kiertoravinne Oy:n osakkaiden kanssa olla parantamassa huoltovarmuutta ja lisäämässä kotimaista kiertotaloutta, Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen sanoo.

– Pöytyän Maanparannus Oy:n keskeinen ajatus on peltojen kasvukunnon kokonaisvaltainen parantaminen ympäristöseikat huomioon ottaen. Kiertoravinne Oy mahdollistaa uusien tuotteiden kehitystyön kestävällä tavalla ympäristöä säästäen. Yhteistyössä vahvojen ja isojen toimijoiden kanssa meillä on mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen. Kiertoravinne Oy on perustettu suomalaisen maatalouden ja ympäristön hyväksi, toteaa Pöytyän Maanparannus Oy:n toimitusjohtaja Turkka Salmi.

Kiertoravinne Oy:n hallituksessa on edustus sen jokaisesta omistajayhtiöstä. Yrityksen tuotepäällikkönä aloittaa lokakuussa 2022 Kaisa Vuorinen, joka on työskennellyt aiemmin Gasumilla kierrätysravinteiden parissa.