Talvitie, Valkonen, Siren
Talvitien, Sirénin ja Valkosen mukaan asuntokehittämisohjelmasta paistaa läpi hallituksen epäilevä suhtautuminen yksityistä sektoria ja asuntosijoittajia kohtaan.
Uutiset

Asuntomarkkinat kaipaavat lisää kilpailua — eivät sääntelyä ja tukihimmeleitä 

Kokoomuksen kansanedustajat Mari-Leena Talvitie, Saara-Sofia Sirén ja Ville Valkonen ovat pettyneitä hallituksen asuntopoliittiseen kehittämisohjelmaan. Kokoomusedustajien mielestä tavoite kohtuullisista asumiskustannuksista on oikea, mutta hallituksen keinovalikoima tavoitteen saavuttamiseksi väärä.

Eduskunta päättää asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta 2021–2028 tällä viikolla. Kokoomus on esittänyt ohjelmaan useita korjausehdotuksia jo eduskunnan ympäristövaliokunnan käsittelyssä.

– Hallitus luottaa asuntopolitiikassa markkinaehtoisuuden sijaan valtion sääntelemään ja tukemaan asuntotuotantoon. Kokoomus katsoo, että kohtuuhintaista asumista saadaan laadukkaalla rakentamisella, riittävällä tontti- ja asuntotarjonnalla sekä paremmin kohdennetulla tukemisella. Erityisesti suuret kaupungit tarvitsevat työkaluja sujuvampiin kaava- ja lupaprosesseihin riittävän asuntotarjonnan varmistamiseksi. Rakentamista rajoittavaa ja täydennysrakentamista vaikeuttavaa sääntelyä tulee vähentää, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie sanoo.

Talvitien, Sirénin ja Valkosen mukaan toimivat asuntomarkkinat luovat pohjaa talouskasvulle, työmarkkinoiden toimivuudelle, alueiden elinvoimalle sekä perheiden hyvinvoinnille ja sujuvalle arjelle. Heidän mukaansa kasvukeskusten kohoavat asumiskustannukset ovat hidaste työllisyyden vahvistumiselle.

Hallituksella ymmärtämättömyyttä asuntomarkkinoiden toiminnasta

– Hallituksen valtiouskoisen asuntopolitiikan sijaan Suomen asuntomarkkinat kaipaavat lisää kilpailua. Kaiken keskiössä ovat kaupunkien keinot kaavoittaa riittävästi monipuolista ihmisten tarpeisiin vastaavaa tonttitarjontaa. ARA-tuotannon roolia asuntomarkkinoilla ei pidä kasvattaa, vaan pikemminkin supistaa. Valtion ei kannata tukea sellaista, mikä syntyy markkinoilla tukemattakin”, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sanoo.

Kokoomuksen mielestä hallituksen asuntopolitiikka osoittaa ymmärtämättömyyttä asuntomarkkinoiden toiminnasta. Talvitien, Sirénin ja Valkosen mukaan kehittämisohjelmasta paistaa läpi hallituksen epäilevä suhtautuminen yksityistä sektoria ja asuntosijoittajia kohtaan.

– Suomalaisten asumista ei voi rakentaa vain julkisesti omistetun tai tuetun vuokra-asumisen varaan. Yhteiskunnan tukemat asunnot on kohdistettava niitä aidosti tarvitseville, kuten asunnottomille, luottotiedottomille ja muille ryhmille, jotka eivät löydä asuntoa ilman yhteiskunnan apua. Valtaosalle suomalaisista omistus- tai vuokra-asunto löytyy vapaarahoitteisilta markkinoilta, jos markkinoiden vain annetaan toimia ilman yhteiskunnan tarpeettomia väliintuloja. Jotta tämä olisi mahdollista yhä useammalle, tulee varainsiirtoveron alentamista pitkällä aikavälillä selvittää, kansanedustaja Ville Valkonen päättää.